Tag Archives: ทันตแพทย์

ทำไมต้องถอนฟันคุด ไม่ถอนได้หรือเปล่า?

ฟันคุด (Impacted Tooth) คือ ฟันที่ขึ้นโดยถูกเหงือกปกคลุมหนา ที่ขึ้นเพราะพื้นที่ในปากไม่พอ หรืออาจมาจากพันธุกรรม โดยพบบ่อยในฟันกรามซี่ในสุดทั้งบนและล่าง เราอาจไม่ทราบว่าตัวเองมีฟันคุดจนเมื่อมีอาการเจ็บ หรือขึ้นโผล่เหนือเหงือกมาเล็กน้อย (หากเพื่อนๆ บางคนสังเกต) หรือไม่ก็ต้องเอ็กซเรย์โดยทันตแพทย์เท่านั้น

ในหลวง ร.๙ กับพระมหากรุณาธิคุณด้านทันตแพทยศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชทรงมีพระเมตตาธิคุณพระราชทานบรมราชานุเคราะห์สนับสนุนกิจการด้านทันต-สาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่าสี่สิบปี ด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของงานทันตสุขภาพว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นของการมีสุขภาพที่ดี

เตรียมพร้อมก่อนทำฟัน ถ้าไม่อยากติดเชื้อในช่องปาก

โรคต่างๆ ในช่องปาก อาทิ โรคฟันผุ หากปล่อยให้การผุลุกลามจนถึงโพรงประสาทฟัน อาจเกิดการติดเชื้อแพร่กระจายออกจากฟันไปสู่เนื้อเยื่ออื่นๆ จนนำไปสู่โรคร้ายที่อันตรายต่อสุขภาพได้ นอกจากการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีแล้ว การเตรียมพร้อมก่อนไปพบทันตแพทย์ก็เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องปากได้

รู้ไว้ก่อนคิดจะ “จัดฟัน”

ทุกวันนี้หลายคนอาจมองว่าการจัดฟันเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งจนมีคำเรียกว่า “จัดฟันแฟชั่น” แต่แท้จริงแล้ว การจัดฟันเป็นสาขาหนึ่งของการรักษาทางทันตกรรมที่แก้ไขการเรียงตัวของฟัน การสบฟันรวมไปถึงขนาดและตำแหน่งของขากรรไกรด้วย นอกจากการจัดฟันจะเป็นการแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้ว การจัดฟันยังเป็นการป้องกันความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหากผู้ป่วยไม่ได้รับการแก้ไขแต่เนิ่นๆ อีกด้วย