Tag Archives: ซีวีเอส

“คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม” โรคฮิตของคนติดจอ

เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพของคนวัยทำงานที่กำลังฮอตฮิตไม่แพ้ “โรคออฟฟิศซินโดรม” สำหรับ “โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม” ด้วยรูปแบบการทำงานในสังคมยุคดิจิตอลที่ทุกคนต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องยาวนานแทบไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกาย รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตและการติดต่อสื่อสารด้วยแอปพลิเคชันไลน์หรือเฟซบุ๊กผ่านทางสมาร์ทโฟน รวมถึงการท่องอินเตอร์เน็ตผ่านทางคอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต และสมาร์ทโฟน