Tag Archives: จ๊ะเอ๋

วิธีเล่น “จ๊ะเอ๋” เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเบบี๋ตามช่วงวัย

“จ๊ะเอ๋” ถือเป็นหนึ่งในการเล่นที่สำคัญสำหรับเด็ก เนื่องจากช่วยให้เจ้าตัวเล็กเกิดการเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านให้แก่เด็ก