Tag Archives: คุมอารมณ์

ป้องกันเรื่องเล็กไม่ให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยการคุมอารมณ์

ขณะที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหรือต้องเดินทางไกล โดยทั่วไปผู้ที่ทำหน้าที่ขับรถจะเกิดความเครียดได้ง่าย ซึ่งเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆ บนท้องถนน คือ การขับรถปาดหน้า ไม่อยากให้สมาชิกในครอบครัวต้องโมโหฉุนเฉียวอันนำไปสู่สถานการณ์รุนแรงหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ก็ต้องรู้จักคุมอารมณ์