Tag Archives: ความอบอุ่น

เพราะครอบครัวเราต้อง “กอด” กัน

สิ่งที่จะสร้างความอบอุ่นในครอบครัวต้องสร้างขึ้นด้วยการสื่อสารด้วยถ้อยคำพูดและภาษาทางกาย ซึ่งการกอดถ่ายทอดความรู้สึกต่าง ๆ สู่กันได้ วัฒนธรรมไทยไม่ค่อยสัมผัสร่างกายเหมือนชาวยุโรปกอดจูบกัน เนื่องจากคนไทยสมัยก่อนเคี้ยวหมากไม่จูบกัน