Tag Archives: ความสัมพันธ์ของครอบครัว

3 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในครอบครัว

ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวล้วนสำคัญกับคุณภาพความสัมพันธ์ของครอบครัว แต่คู่ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดก็คือสามีภรรยา โดยส่วนใหญ่ครอบครัวที่สามีภรรยามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มักส่งผลต่อความรักความผูกพันระหว่างพ่อ แม่ ลูก และพี่กับน้อง และนี่คือ 3 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในครอบครัว