Tag Archives: คลื่น

ตอบชัดๆ อีกที “สัญญาณโทรศัพท์” อันตรายต่อสมองจริง… ไม่จริง?

จริง ๆ แล้วสัญญาณโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นสัญญาณที่มีลักษณะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารูปแบบหนึ่ง (อยู่ในช่วงของคลื่นไมโครเวฟ) ซึ่งในปัจจุบันทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมากำหนดเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้ว่า…