Tag Archives: คราบเศษอาหาร

เลือกกินอย่างไรไม่ให้ฟันผุ!!

ฟันเป็นอวัยวะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้เราใช้เคี้ยวอาหาร เป็นอวัยวะที่ต้องการความเอาใจใส่ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดโรคขึ้นกับฟันโดยเฉพาะโรคฟันผุ