Tag Archives: ข้อเข่า

3 พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิด “ข้อเข่าเสื่อม” ตั้งแต่อายุยังน้อย

ตามปกติแล้วกลุ่มเสี่ยงของ “โรคข้อเข่าเสื่อม” จะเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากกระดูกอ่อนผิวข้อจะเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติ ทำให้น้ำหนักตัวกดทับเข่าโดยตรง จึงทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อม แต่ปัจจุบันด้วยไลฟ์สไตล์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไป ทำให้โรคนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับวัยรุ่นและวัยทำงานเช่นกันค่ะ

รู้หรือไม่… หญิงเสี่ยงข้อเข่าเสื่อมกว่าชาย 2-3 เท่า!

เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายย่อมเสื่อมโทรมไปตามวัย ในส่วนของโรคยอดนิยมอย่าง “โรคข้อเข่าเสื่อมนั้น” พบว่า คนอายุ 40 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงสูง นอกจากปัจจัยทางด้านอายุแล้ว ยังพบว่าปัจจัยเรื่องเพศก็มีผลกับความเสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะ โดยผู้หญิงยังมีโอกาสเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชาย 2-3 เท่า

เข่าเสื่อม… เมื่อเป็นแล้วออกกำลังกายอะไรได้บ้าง?

เมื่ออายุเริ่มมากขึ้น โรคหนึ่งที่ตามมาจุกจิกกวนใจมากๆก็คือ “โรคข้อเข่าเสื่อม” ซึ่งพบมาก ในวัยผู้สูงอายุ ทำให้จะลุก จะยืน จะเดิน หรือขึ้นบันไดได้ลำบาก จนบางครั้งรำคาญจนต้องนั่งหรือนอนเฉยๆไปเลย แต่รู้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอให้ถึงแก่ก็เริ่มมีคนหนุ่มสาวเป็นกันบ้างแล้ว จึงทำให้ต้องรีบป้องกันแต่เนิ่นก่อนสายเกินไป

“ปวดเข่า” รีบรักษา อย่ารอให้เรื้อรัง

“ปวดเข่า” ปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในวัยสูงอายุและเป็นโรคที่รบกวนกิจวัตรประจำวัน ทำให้ลุกยืน เดิน ขึ้นบันไดได้ลำบาก บางครั้งกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทำให้ไปไหนมาไหนไม่ได้สะดวก บางรายต้องอยู่บ้าน ไม่อยากไปไหนมาไหน