Tag Archives: กินให้ถูกหลักโภชนาการ

ทริคการกินช่วงโควิดเพื่อลดความเสี่ยง-ป้องกันการเกิดโรค

เพราะโควิดทำพิษ ประชาชนส่วนใหญ่จึงอยู่กับบ้าน หรือทำงานที่บ้านกันมากขึ้น นำไปสู่พฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไป กล่าวคือสั่งซื้ออาหารเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้น รวมถึงไม่ได้ใส่ใจเรื่องการกินเท่าที่ควร นำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ จากการกินที่ไม่ถูกหลักโภชนาการได้ ไม่อยากสุขภาพพังเรามีทริคดี ๆ มาฝาก