Tag Archives: การแก้ปัญหา

4 กติการัก ที่จะทำให้ความรักยืนยาวมากขึ้น

เมื่อคนสองคนตัดสินใจที่จะอยู่ร่วมกัน จำเป็นต้องมีกฎและกติกาอะไรกันบ้าง เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายละเมิดหรือก้าวล้ำไปในสิทธิ์ของอีกคนมากเกินไป โดยให้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน และยินดีที่จะปฏิบัติตาม สำหรับกติกาที่คนสองคนมักกำหนดร่วมกันก็คือ…

ฝึกทักษะชีวิตให้ “ลูก” ป้องกัน “ฆ่าตัวตาย” ในอนาคต

ปัญหาการทำร้ายตัวเองของเด็กและเยาวชนที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง นับเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมไม่ควรมองข้าม ครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้องให้ความสนใจ และหมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เพื่อจะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที