Tag Archives: การเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์

เคล็ดลับเพื่อพัฒนาความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างพ่อแม่ลูก

ความผูกพันทางอารมณ์  เป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรสร้างให้เด็กตั้งแต่แรกเกิด เด็กและพ่อแม่มีความผูกพันทางอารมณ์ที่แน่นแฟ้นมั่นคงต่อกันมาตั้งแต่ก่อนปฐมวัย จะส่งผลให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยที่จะทำสิ่งต่าง ๆ กล้าเรียนรู้ และริเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ นำไปสู่การเติบโตเป็นคนดีและเก่ง

ความผูกพันทางอารมณ์ สำคัญต่อเบบี๋ พ่อแม่ต้องช่วยสร้าง

ความผูกพันทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรสร้างให้เด็กตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้เด็กเติบโตโดยมีความฉลาดทางอารมณ์ พร้อมเผชิญโลกภายนอกได้อย่างมีความสุขและเข้มแข็ง