Tag Archives: การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

อากาศเปลี่ยนทำผู้สูงวัยป่วยง่าย สร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยการออกกำลังกาย

อากาศช่วงนี้เดี๋ยวแดดจัด เดี๋ยวฝนตก ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางต้องดูแลเป็นพิเศษ นีืคือวิธีการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย