Tag Archives: การอบรมเลี้ยงดู

เช็คพัฒนาการของลูกวัย 6-12 ปี เพื่อรับมืออย่างเหมาะสม

ช่วงเวลาในการดูแลเด็ก 1 คน ต้องอาศัยระยะเวลายาวนาน บางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจจะยุ่งกับภาระการงานและหลายเรื่องราวในชีวิต จนอาจหลงลืมว่าลูก ๆ ในวัยนี้ของเรามีพัฒนาการอะไรบ้าง รวมถึงมักมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่รับมือได้อย่างเหมาะสม ส่วนคุณลูกก็เติบโตสมวัย ว่าแล้วมาเช็คพัฒนาการของเด็กวัย 6-12 ปี กันค่ะ   เมื่อเข้าสู่วัยเรียน เด็ก ๆ จะมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว…