Tag Archives: การพูดคุยเพื่อสร้างอีคิวให้ลูก

ทักษะการพูดคุยเพื่อสร้างอีคิวที่ดีให้ลูก

หลักการในการพูดคุยกับลูก เพื่อทำความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาสังคมหรือปัญหาทางจิตใจต่าง ๆ แก่ลูก