Tag Archives: การพัฒนาสมองของลูกในครรภ์

ความเครียดของแม่ ภัยเงียบที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมองของลูกในครรภ์

แม่ตั้งครรภ์มักมีสภาพอารมณ์ที่เปลี่ยนไป ตกอยู่ในความเครียดได้ง่าย ซึ่งความเครียดของแม่ เป็นภัยเงียบที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมองของลูกในครรภ์