Tag Archives: การตรวจเอชไอวี

HIV self-test ตรวจง่าย ทำได้ด้วยตัวเอง

การตรวจหาเชื้อเอชไอวีเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะทำให้ทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนเอง เนื่องจากการติดเชื้อเอชไอวีไม่สามารถบ่งบอกจากภายนอกได้ว่ามีเชื้อหรือไม่ จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อตรวจหาการติดเชื้อเท่านั้น ทั้งนี้ หลายคนอาจไม่ทราบว่าการตรวจหาติดเชื้อเอชไอวีสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล