Tag Archives: การฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

การฉีดวัคซีนจำเป็นสำหรับในผู้สูงอายุหรือไม่??

ปัญหาโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุ ถือเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข เพราะเมื่อผู้สูงอายุเกิดโรคติดเชื้ออาจจะมีอาการที่รุนแรงและต้องใช้เวลาในการรักษานานกว่า