Tag Archives: การกำหนดกติกาเพื่อให้ลูกวัยรุ่นทำตาม

5 หลักการสำคัญที่พ่อแม่ควรรู้ เพื่อให้ลูกวัยรุ่นทำตามกฎ-กติกา

เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นที่ต้องการอิสระเพิ่มขึ้น กติกา กฎเกณฑ์ หรือขอบเขตจะถูกปรับเปลี่ยนขยับขยายออกไป มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น นี่คือคู่มือสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่น