Tag Archives: กลุ่มเสี่ยงโรคไข้เลือดออก

ระวัง! เด็กอ้วนหากเป็นไข้เลือดออก เสี่ยงอาการรุนแรง

ในหน้าฝนมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูง หนึ่งในกลุ่มเสี่ยงคือเด็กอ้วนที่อาจมีอาการรุนแรงมากกว่าปกติจากโรคแทรกซ้อน