ลดน้ำหนักแบบนับแคลอรี่: คุณต้องกินแคลอรี่เท่าไหร่ต่อวัน?

0

เราควรกินโดยเฉลี่ยกี่แคลอรี? คำตอบสำหรับคำถามนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงอายุ ส่วนสูง น้ำหนักปัจจุบัน ระดับกิจกรรม และสุขภาพการเผาผลาญของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย และในกรณีที่พยายามลดน้ำหนัก กฎทั่วไปคือ ลดปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับให้น้อยกว่า 500 แคลอรี่ที่ร่างกายต้องการเพื่อรักษาน้ำหนักปัจจุบัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้ประมาณ 0.45 กก. ต่อสัปดาห์ โดยในบทความนี้เราจะลองแบ่งอย่างง่ายๆ ตามแฟคเตอร์อย่างเพศ ที่อาจทำให้คุณเห็นถึงความต่างที่ชัดเจน

ผู้หญิง

ผู้หญิงที่ออกกำลังกายปานกลางอายุระหว่าง 26-50 ปีต้องกินประมาณ 2,000 แคลอรีต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนัก และ 1,500 แคลอรีต่อวันเพื่อลดน้ำหนัก 0.45 กก. ต่อสัปดาห์

ผู้หญิงที่ออกกำลังกายในระดับที่มากขึ้น หรืออาจลองเทียบว่าเดินมากกว่า 5 กิโลเมตรต่อวัน จะต้องบริโภค 2,200 แคลอรีหรือมากกว่าทุกวันเพื่อรักษาน้ำหนักและอย่างน้อย 1,700 แคลอรีเพื่อลดน้ำหนัก 0.45 กก. ต่อสัปดาห์ โดยที่หญิงสาวอายุ 20 ต้นๆ มีความต้องการแคลอรี่สูงกว่า พวกเขาต้องการประมาณ 2,200 แคลอรี่ต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนัก

ผู้หญิงที่อายุเกิน 50 ปีมักต้องการแคลอรีน้อยลง ผู้หญิงที่ออกกำลังกายปานกลางโดยเฉลี่ยอายุมากกว่า 50 ปี ต้องการประมาณ 1,800 แคลอรี่ต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนัก และ 1,300 แคลอรี่ต่อวันเพื่อลดน้ำหนัก 1 0.45 กก. ต่อสัปดาห์ การประมาณการเหล่านี้ใช้ไม่ได้กับสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากมีความต้องการแคลอรีสูงนะคะ

ผู้ชาย

ผู้ชายที่ออกกำลังกายปานกลางโดยเฉลี่ยอายุระหว่าง 26–45 ปีต้องการ 2,600 แคลอรี่ต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนักของเขาและ 2,100 แคลอรี่ต่อวันเพื่อลดน้ำหนัก 0.45 กก. ต่อสัปดาห์

ผู้ชายที่ออกกำลังกายหนักขึ้น หรือที่เดินมากกว่า  5 กิโลเมตรต่อวันอาจต้องการ 2,800–3,000 แคลอรีต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนักและ 2,300–2,500 แคลอรีต่อวันเพื่อลดน้ำหนัก 0.45 กก. ต่อสัปดาห์

ผู้ชายอายุ 19-25 ปีมีความต้องการพลังงานสูงกว่า พวกเขาต้องการแคลอรี่เฉลี่ย 2,800 ต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนักและมากถึง 3,000 หากออกกำลังกาย ในการลดน้ำหนัก 0.45 กก. ต่อสัปดาห์ ผู้ชายที่ออกกำลังกายควรบริโภค 2,300–2,500 แคลอรีต่อวัน

ความต้องการพลังงานลดลงเมื่อผู้ชายอายุมากขึ้น ผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 46-65 ปี ต้องการพลังงานเฉลี่ย 2,400 แคลอรี่ต่อวัน หลังจาก 66 ปี ความต้องการแคลอรี่ของผู้ชายโดยเฉลี่ยลดลงเหลือประมาณ 2,200 แคลอรี่ต่อวัน

นอกจากแบ่งหญิงชายแล้ว หากในอายุที่น้อยกว่า 18 ปี ควรพิจารณาว่ายังเป็นกลุ่มของเด็ก ซึ่งจะมีแนวทางที่แตกต่างออกไปด้วยเหมือนกัน เด็กมีความต้องการแคลอรี่ที่แตกต่างกันอย่างมากตามอายุ ขนาด และระดับกิจกรรม ในขณะที่เด็กวัยหัดเดินโดยเฉลี่ยต้องการ 1,200-1,400 แคลอรีต่อวัน วัยรุ่นที่ออกกำลังกายโดยเฉลี่ยต้องการ 2,000–2,800 แคลอรีต่อวัน และเด็กวัยรุ่นที่ออกกำลังกายมากกว่านั้นก็ต้องการมากขึ้นไปอีก อย่างไรก็เด็กที่เติบโตและพัฒนาตามปกติและออกกำลังกายเป็นประจำไม่จำเป็นต้องนับแคลอรี เมื่อพวกเขามีตัวเลือกการกินเพื่อสุขภาพที่หลากหลาย เด็กที่ออกกำลักงายในระดับปานกลางส่วนใหญ่จะกินอาหารที่ร่างกายต้องการโดยธรรมชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *