“โซเดียม” ภัยร้ายจากขนม ทำสุขภาพวัยซนพัง

0

เด็กวัยซนเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต มีการเรียนรู้ ทำกิจกรรมต่างๆ จึงควรได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเพียงพอในปริมาณที่เหมาะสม ในส่วนของมื้อหลัก เช้า-กลางวัน-เย็น พ่อแม่มักดูแลเลือกสรรอาหารให้เจ้าตัวซนครบครันทั้ง 5 หมู่ แต่มักมองข้ามมื้อระหว่างวัน ปล่อยให้หม่ำขนมขบเคี้ยวที่มีโซเดียมสูง

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคเกลือ ไม่เกิน 5 กรัมต่อวัน คือ 1 ช้อนชา เทียบเท่าปริมาณโซเดียม 2,000 มิลลิกรัม แต่จากการศึกษาพบว่า ในซุปก้อน 10 กรัม มีปริมาณโซเดียมสูงถึง 1,760 มิลลิกรัม ซึ่งเกินกว่าปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน หากรวมถึงขนมขบเคี้ยวต่างๆ ที่เด็กชื่นชอบ พบว่ามีปริมาณโซเดียมสูงเช่นกัน

sodium-the-threat-from-sweets

จากข้อมูลจากศูนย์วิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า มันฝรั่งทอดแผ่น 1 ห่อ (30กรัม) มีโซเดียม 170 มิลลิกรัม เฟรนซ์ฟราย 60 กรัม มีโซเดียม 220 มิลลิกรัม ซอส 1 ช้อนกินข้าว มีโซเดียม 340 มิลลิกรัม โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป 1 ถ้วย มีโซเดียม 1,120 มิลลิกรัม น้ำปลา 1 ช้อนกินข้าว มีโซเดียม 1,300 มิลลิกรัม และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ห่อ มีโซเดียม 1,500 มิลลิกรัม

หากเด็กๆ รับประทานขนมหรืออาหารที่มีโซเดียมมากเกินไป จะทำให้เลือดเสียสมดุล ไตทำงานหนักจนเกิดอาการเสื่อม ทำให้เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง และจะมีโรคแทรกซ้อนตามมา เช่น เส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดสมองแตก ไตวาย ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรลดการบริโภคโซเดียม โดยการ

  1. ปลูกฝังพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมให้ลูกตั้งแต่เด็ก โดยการลดหวาน มัน เค็ม หลีกเลี่ยงการปรุงรสเพิ่ม รับประทานผักผลไม้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของลูกในระยะยาว เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นจะมีผลต่อรูปแบบการกินอาหารไปจนถึงวัยผู้ใหญ่
  2. หลีกเลี่ยงขนมกรุบกรอบและอาหารแปรรูปที่โซเดียมสูง เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง
  3. พ่อแม่ควรอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้ออาหารหรือขนมให้ลูก โดยเลือกอาหารที่มีโซเดียมต่ำ
  4. จัดสรรอาหารว่างที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ หลากหลายชนิด สด สะอาด ในกรณีที่เป็นผักและผลไม้ ควรใช้ตามฤดูกาล เพื่อความสดและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
  5. ส่งเสริมให้ลูกบริโภคผักผลไม้รสไม่หวานจัดเป็นประจำ และดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ

นอกจากดูแลเรื่องอาหารการกินให้ครบ 5 หมู่และห่างไกลโซเดียมแล้ว พ่อแม่ปลูกฝังให้เจ้าตัวซนออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 60 นาทีทุกวัน และพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *