3 ปัญหาการตั้งครรภ์ที่มักเกิดกับคุณแม่วัยรุ่น

0

“การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ส่วนใหญ่มักเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์…

แต่ในเมื่อชีวิตน้อยๆ ได้ถือกำเนิดขึ้นในครรภ์แล้ว ไม่ว่าใครก็คงอยากให้เจ้าตัวน้อยออกมาดูโลกในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่ยากค่ะ ขอเพียงคุณแม่วัยรุ่นและครอบครัวทำความเข้าใจปัญหาการตั้งครรภ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหาทางป้องกันและก้าวผ่านมันไปให้ได้

3 ปัญหาการตั้งครรภ์ที่มักเกิดกับคุณแม่วัยรุ่น

Pregnant Girl

1. ปัญหาด้านสุขภาพกาย

คุณแม่วัยรุ่นจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์สูงเกินกว่าผู้ที่อายุเกินกว่า 20 ปี อาทิ โลหิตจาง ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์คลอดนาน และภาวะคลอดก่อนกำหนด รวมถึงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากกการทำแท้ง เนื่องจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์


 

2. ปัญหาด้านสุขภาพจิต

เนื่องจากพัฒนาการทางจิตใจไม่ดีพอ ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ และประสบการณ์ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถขบคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ อีกทั้งส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากพ่อ แม่ ผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย ต้องปกปิดสังคม ห่วงเรื่องเรียน ภาระเงินทอง ทำให้ปรับตัวไม่ได้ หงุดหงิด อารมณ์เสีย โกรธง่าย มีโอกาสคิดฆ่าตัวตายสูง


 

3. ปัญหาสุขภาพของทารก

ที่พบบ่อย คือ ทารกน้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด ไม่แข็งแรง และเสียชีวิตง่ายภายใน 1 เดือน โดยเฉพาะหากตั้งครรภ์หลังจากเริ่มมีระดูได้เพียง 2 ปีแรก ทารกคลอดจะมีน้ำหนักน้อยเป็น 2 เท่าของหญิงที่ตั้งครรภ์หลังมีระดูครั้งแรกนานมากกว่า 2 ปี


 

แม้ว่า “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ส่วนใหญ่มักเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่ในเมื่อคุณเลือกที่จะเก็บชีวิตน้อยๆ ของเขาไว้ ก็ต้องดูแลให้ดีที่สุด แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถหรอกค่ะ อย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลก ยังมีครอบครัว คนที่รัก รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้เหล่าคุณแม่วัยรุ่นนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *