แม่มือใหม่ ไม่ใช่แค่ร่างกาย จิตใจก็ต้องพร้อม!

0

เมื่อตัดสินใจที่จะมีลูก พ่อแม่มือใหม่ควรทำความเข้าใจหรือยอมรับกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น นั่นคือ ความแปรปรวนทางอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของคุณแม่มือใหม่ ดังนั้น การวางแผนด้านจิตใจถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลย คุณแม่ต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์และไม่มีภาวะความเครียด!!

ในช่วงเวลาที่คุณแม่ตั้งครรภ์เป็นช่วงที่ระดับฮอร์โมนภายในร่างกายของคุณแม่กำลังเปลี่ยนแปลง  ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เกิดขึ้นหลากหลาย โดยในระยะ 3 เดือนแรก คุณแม่ตั้งครรภ์จะมีอาการหงุดหงิด มีความกังวลใจ เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น เป็นต้น หากมีอารมณ์ฉุนเชียว โกรธง่าย คุณแม่ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดี เพราะจะส่งผลถึงทารกในครรภ์ และที่สำคัญอย่าเครียด ความเครียด มีผลทำให้ตั้งครรภ์ยาก

new-mom-are-not-just-the-body-the-mind-must-be-ready

และในช่วงระยะ 6-9 เดือนของการตั้งครรภ์ความวิตกกังวลจะกลับมาอีกครั้งในเรื่องของการคลอดลูก เนื่องจากกลัวลูกคลอดออกมาไม่สมบูรณ์ เพื่อลดความกังวลดังกล่าว คุณพ่อหรือบุคคลใกล้ชิดควรดูแลและเอาใจใส่คุณแม่มือใหม่เป็นพิเศษ

ทั้งนี้ พ่อแม่มือใหม่สามารถขอรับคำปรึกษาจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การตรวจสุขภาพ และการดูแลตัวเองก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ หลังคลอด และอนามัยแม่และเด็ก หรือเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งในครอบครัวได้จากแหล่งให้คำปรึกษาสำหรับพ่อแม่มือใหม่ ดังนี้

  1. โรงพยาบาลทุกแห่งของรัฐและของเอกชน
  2. คลินิกหรือสถานพยาบาลที่ใกล้บ้าน
  3. คำแนะนำของคนใกล้ชิดหรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  4. ทางเลือกในการหาความรู้สำหรับพ่อแม่มือใหม่ ที่ปัจจุบันมีข้อมูลให้ความรู้ด้านครอบครัวมากมายทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค และหนังสือ/นิตยสารดี ๆ มากมาย สะดวก และทันสมัยมากกว่าแต่ก่อน อย่างไรก็ตาม ควรเลือกเสพย์ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้น
  5. ศูนย์ให้การปรึกษาปัญหาชีวิตและการวางแผนครอบครัว
  6. ศูนย์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัว

ภาวะความเครียดจากแม่ สามารถส่งต่อส่งไปยังลูกในครรภ์ และส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของลูกได้ ฉะนั้น คุณแม่มือใหม่ต้องดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *