“ตรวจสุขภาพ” เรื่องสำคัญที่พ่อแม่มือใหม่ต้องไม่ละเลย

0

พ่อแม่มือใหม่ย่อมปรารถนาให้ลูกรักที่จะเกิดมามีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ มีอาการครบ 32 น่ารัก เลี้ยงง่าย ฉลาด ปราศจากโรคต่างๆ นอกจากการวางแผนครอบครัวเป็นอย่างดีแล้ว อีกสิ่งที่พ่อแม่มือใหม่ต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนการเตรียมตัวสร้างครอบครัวโดยเฉพาะก่อนมีเบบี๋ก็คือ การตรวจสุขภาพ

health-check-important-matters-that-new-parents-must-not-ignore

หนังสือความรู้สำหรับพ่อแม่มือใหม่ โดย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้กล่าวถึงข้อควรรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพก่อนการเป็นพ่อแม่มือใหม่ ดังนี้

  1. การตรวจสุขภาพ ต้องตรวจทั้ง 2 ฝ่าย
  2. เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่จะติดระหว่างสามีและภรรยา
  3. เพื่อป้องกันโรคที่มีผลต่อลูก จากโรคที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เช่น โรคเลือด
  4. เพื่อหาภูมิคุ้มกันโรค ในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิตใจ (หากตรวจพบจะได้ป้องกันและรักษาให้หายก่อนมีลูก)

การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ทำเพื่อ…

  1. ตรวจหาหมู่เลือด หากพ่อแม่มือใหม่มีกลุ่มโลหิตหายากเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เลือดฉุกเฉินควรเตรียมการไว้ล่วงหน้า
  2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เพื่อคัดกรองภาวะโลหิตจาง หากเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์จะส่งผลให้ทารกในครรภ์เติบโตช้า น้ำหนักตัวน้อย เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด
  3. ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดบี ตรวจเพื่อดูการติดเชื้อ และตรวจเพื่อหาภูมิต้านทาน หากทารกติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะทำให้แท้ง เกิดภาวะทารกบวมน้ำ และทารกเสียชีวิตในครรภ์ สำหรับคุณแม่ที่มีการติดเชื้ออยู่ในร่างกาย สามารถถ่ายทอดไปยังผู้อื่นที่เรียกว่าเป็น “พาหะ” และในขณะตั้งครรภ์ จะถ่ายทอดเชื้อไปยังลูกทำให้ทารกมีโอกาสเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง
  4. ตรวจการติดโรคซิฟิลิส หากพ่อแม่มือใหม่เป็นโรคซิฟิลิสแล้วไม่ทำการรักษาให้หายก่อนตั้งครรภ์จะส่งผลให้ทารกอาจติดเชื้อซิฟิลิสโดยกำเนิด
  5. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี หากตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสเอชไอวีพ่อแม่มือใหม่ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อมีทางเลือกในการตัดสินใจของทั้งคู่ที่จะมีลูกหรือไม่มีลูก และจะเลือกคุมกำเนิดแบบไหน

การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ คือ สิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการมีลูก เป็นการวางแผนเพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและป้องกันภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์ที่มีผลโดยตรงต่อทารก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *