“เบาหวานขณะตั้งครรภ์” ส่งผลต่อแม่และลูกยังไงบ้าง?

0

“เบาหวาน” เป็นโรคที่คนไทยป่วยกันมาก เรียกว่าติดอันดับ 1 ใน 10 ของโรคที่คุกคามคนไทยมากที่สุดมายาวนาน โรคเบาหวานถือเป็นฝันร้ายของบรรดาคุณแม่ตั้งครรภ์ เพราะสามารถเกิดโรคนี้ขึ้นได้ แม้ก่อนตั้งครรภ์จะมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีภาวะเบาหวานมาก่อน น่ากลัวเยี่ยงนี้คุณแม่ท้องต้องใส่ใจแล้วล่ะค่ะ

“โรคเบาหวาน”

เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนำสารคาร์โบไฮเดรต (ประเภทแป้งและน้ำตาล) มาใช้ได้ตามปกติ อันมีสาเหตุมาจากฮอร์โมนอินซูลิน ส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงกว่าปกติ โดยโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์แบ่งเป็น  ประเภท คือ…

  1. เบาหวานที่เกิดก่อนการตั้งครรภ์ (เป็นเบาหวานอยู่แล้ว)
  2. เบาหวานที่เกิดระหว่างการตั้งครรภ์ ในที่นี้เราขอโฟกัสเฉพาะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ค่ะ

เนื่องจากเมื่อตั้งครรภ์ รกจะสร้างฮอร์โมนหรือสารเคมีบางชนิดที่มีฤทธิ์ต่อต้านฮอร์โมนอินซูลินที่คอยคุมระดับน้ำตาลในเลือด ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ถ้าภาวะนี้ไม่ได้รับการควบคุม จะทำให้มีผลกระทบต่อทั้งตัวแม่และทารกในครรภ์ได้ โดยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ คนที่ท้องแรก, แม่ที่อายุมาก, แม่ที่อ้วนมาก ๆ, มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน, แม่ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง, เคยแท้งบุตรบ่อย ๆ

Just a bit of sweet

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณแม่ท้องที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ได้แก่ เสี่ยงต่อภาวะครรภ์พิษ, เกิดภาวะเสื่อมของระบบหลอดเลือด ตา ไต และปลายประสาท, เกิดความดันโลหิตสูงติดเชื้อได้ง่าย รวมถึงอาจชัก ช็อก แท้ง หรือคลอดก่อนกำหนดได้ ส่วนผลกระทบที่อาจเกิดกับเบบี๋ ได้แก่ ทำให้ทารกตัวใหญ่ น้ำหนักมาก นำไปสู่ความเสี่ยงอันตรายขณะคลอด อาจเกิดการแท้ง คลอดก่อนกำหนด หรือทารกตายในครรภ์ได้, ระบบการหายใจของทารกอาจมีพัฒนาการช้า ทำให้ไม่สามารถหายใจได้เองเมื่อแรกคลอด, เสี่ยงต่อภาวะเหลืองหลังคลอด, อาจพบระดับน้ำตาลในเลือดทารกต่ำ ระดับเกลือแร่ต่างๆ ผิดปกติไปได้อีกด้วย

ฉะนั้น หากรู้ตัวว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงควรรีบไปฝากครรภ์แต่เนิ่นๆ แต่ถ้าจะให้ดีควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก่อนตั้งครรภ์ รวมถึงรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดทั้งก่อนและตลอดการตั้งครรภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *