6 สัญญาณบอกภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์.. ต้องระวัง!!!

0

ในระหว่างตั้งครรภ์  นอกจากหน้าที่ในบำรุงรักษาร่างกาย  ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  พักผ่อนให้เพียงพอ  ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ และไปพบคุณหมอเป็นระยะตามนัดหมายแล้ว  สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรละเลย คือ การสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง  เพราะอาการบางอย่างอาจเป็นสัญญาณของภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เป็นอันตราย  “อาการผิดปกติ”  ที่สามารถสังเกตได้ด้วยตนเอง ได้แก่…

6-signs-of-complications-during-pregnancy

  1. มีเลือดออกทางช่องคลอด

  2. จุกเสียด แน่นท้อง ปวดท้อง

  3. มีอาการบวมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย อาทิ มือ ขา แขน เท้า และใบหน้า

  4. คุณแม่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากเกินไป หรือ มีน้ำหนักตัวน้อยเกินไป

  5. ปวดศีรษะบ่อย ตาพร่ามัว

  6. ลูกไม่ดิ้น หรือ ดิ้นน้อยลงเมื่ออายุครรภ์เกิน 20 สัปดาห์

อาการเหล่านี้มักเป็นอาการเบื้องต้นที่บ่งชี้ถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เป็นอันตราย  ดังนี้

  • ครรภ์เป็นพิษ

  • ครรภ์ไข่ปลาอุก

  • ภาวะรกเกาะต่ำ

  • เบาหวาน

แม้ว่าคุณแม่จะพบคุณหมอตามเวลานัดอย่างสม่ำเสมอ  แต่อาการบางอย่างก็ไม่สามารถรอจนถึงวันนัดได้นะคะ   หากคุณแม่พบความผิดปกติข้างต้นควรรีบปรึกษาคุณหมอทันที  อย่าคาดหวังว่าการพบคุณหมอแค่เดือนละครั้งคุณหมอจะทราบอาการผิดปกติต่างๆ ได้ทั้งหมด  หากคุณแม่ไม่รู้จักสังเกตตัวเองและให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณหมอก็อาจทำให้ประสบปัญหาระหว่างการตั้งครรภ์ได้ค่ะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *