ไม่นะ!! แม่อ้วนทำลูกในท้องเสี่ยง ‘โรคจิต’ จริงเหรอ??

0

เราอาจจะทราบกันดีว่า ความอ้วนนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคสารพัด  ไม่ว่าจะเป็น…

  • โรคเบาหวาน

  • โรคระบบหลอดเลือดหัวใจ

แต่สิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงก็คือการที่แม่อ้วนตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ กลับไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิต (Psychosis) ของลูกที่คลอดออกมาได้

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านงานวิจัยว่า  จากการติดตามผลย้อนหลังในผู้คนจำนวน 2,303 คน ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 19.9 ปี และมีผู้ชายเกือบครึ่งนั้น พบว่า หลังจากตัดอิทธิพลตัวแปรกวน เช่น อายุของแม่ การศึกษาและรายได้ ภาวะแทรกซ้อนตอนเกิด เป็นต้น

หากแม่ของใครอ้วนหรือมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ก่อนที่จะตั้งครรภ์ มักจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการที่ลูกจะมีอาการหลงผิดตอนอายุ 21 ปี ถึง 54% ช่างเป็นข้อมูลที่แปลกใจจริงๆ นะคะ

แม่อ้วนทำลูกโรคจิต

กลไกที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์นี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่แม่อ้วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนตอนเกิด โรคเกี่ยวกับเมแทบอลิซึม และโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบได้

ถึงแม้ข้อมูลจากการวิจัยนี้ยังไม่ถึงขนาดกับฟันธงลงมาอย่างชัดเจน  แต่ก็ทำให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมตัวเป็นแม่  ซึ่งต้องเริ่มกันตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เลยทีเดียว และเรื่องโภชนาการ  อาหารการกินที่เน้นสุขภาพเป็นเป็นหลักก็นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำไปสู่การตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์ปลอดภัยทั้งคุณแม่และคุณลูกได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *