เคล็ดลับเลือก “เกม” ให้เหมาะกับลูกวัยซน

0

ปัญหาเด็กติดเกม เป็นปัญหาที่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วงมาโดยตลอด ยิ่งช่วงปิดเทอมด้วยแล้ว หากพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก ปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียว อาจนำไปสู่ปัญหาเด็กติดเกมได้  น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลว่า…

จากสถิติผู้ป่วยจิตเวชเด็ก และวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมเสพติดเกมเข้ามารับบริการที่คลินิกจิตเวชวัยรุ่นและศูนย์บำบัดเด็กติดเกม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ปี 2559-2560 มีจำนวน 41 ราย ทั้งหมดได้รับการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยยาทางจิตเวช การทำจิตบำบัดรายบุคคลและครอบครัวบำบัด

อาการที่เข้ามารับการบำบัด ได้แก่ การมีปัญหาการเรียน ผลการเรียนตก มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่สัมพันธ์กับการเลียนแบบเกมที่รุนแรง ปัญหาเด็กถูกหลอก ถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านคนแปลกหน้าที่รู้จักแค่ในเกมออนไลน์ หรือแชตไลน์

ทั้งนี้ เด็กที่เล่นเกมตั้งแต่เด็กๆ จะส่งผลกระทบชัดเจนกับการพัฒนาความคิด สมาธิ ความจำ ความอดทนพยายาม ปัญหาการเรียน เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ปัญหาทั้งหมดจะรุนแรงขึ้น

tips-to-choose-the-game-to-suit-children

เด็กทุกคนที่เล่นเกมมีความเสี่ยง “เสพติดเกม” รวมถึงเสี่ยงต่อโรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล รุนแรงถึงขั้นโรคจิตเวช และฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ ยังสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าว ใช้ความรุนแรงเลียนแบบเกม เสี่ยงเป็นผู้ก่ออาชญากรรม หรือตกเป็นเหยื่อของอาชญากร เสียสมาธิ ผลการเรียนแย่ลง

อาการติดเกม คือ ต้องเล่นเกมนานๆ และนานขึ้นเรื่อยๆ และมักจะเสียอารมณ์ทุกครั้งที่พ่อแม่บอกให้เลิก โดยการเล่นเกมนานเกินกว่า 2 ชั่วโมงต่อวันในวันหยุด จะเพิ่มความเสี่ยงติดเกม 2.5 เท่า การเล่นเกมนานเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน ในวันธรรมดา จะเพิ่มความเสี่ยงติดเกม 1.8 เท่า

ในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี ไม่แนะนำให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ อายุ 3-6 ปี เล่นได้เฉพาะเกมส่งเสริมการศึกษา โดยมีผู้ปกครองควบคุม อายุ 6 ขวบขึ้นไป เล่นเกมอื่นๆ ที่ถูกกำหนดไว้สำหรับเด็กแต่ละวัย หลีกเลี่ยงเกมที่มีความรุนแรง อายุ 13 ปีขึ้นไป หลีกเลี่ยงเกมที่มีเนื้อหารุนแรง เช่น ฉากต่อสู้นองเลือด และห้ามเล่นเกมที่มีการวางแผนฆ่าศัตรู เพศสัมพันธ์ คำหยาบคาย การพนัน และยาเสพติด วันธรรมดา สามารถเล่นได้ น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่วันหยุด น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ไม่ควรเล่นต่อเนื่องนานเกินกว่าชั่วโมง

ทั้งนี้ พ่อแม่ควรตั้งกติการ่วมกันกับลูกเกี่ยวกับการเล่นเกม เช่น ไม่ควรเล่นเกมก่อนทำการบ้านและก่อนเข้านอน ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวขณะเล่นเกม ตลอดจนชวนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ทดแทนการเล่นเกม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *