รวมเคล็ดลับป้องกันโรคหวัดให้ลูกน้อยวัยซนช่วงหน้าฝน

0

หน้าฝนเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงในการเกิดสารพัดโรค โดยเฉพาะโรคฮอตฮิตอย่างโรคหวัด ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยมาก ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กวัยอนุบาล พบได้บ่อยถึงปีละ 6 – 8 ครั้ง เนื่องจากเด็กมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำกว่าผู้ใหญ่ จึงมีโอกาสเป็นหวัดได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่มาก

ช่วงฤดูฝน อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น เป็นสาเหตุให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว หนึ่งในนั้นคือ โรคหวัดหรือไข้หวัด สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อหวัด ซึ่งเป็นไวรัส มีอยู่ร่วม 200 ชนิดด้วยกัน การเกิดโรคขึ้นในแต่ละครั้งจะเกิดจากเชื้อหวัดชนิดใหม่ หมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ เชื้อหวัดมีอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อโดยการไอ จาม หรือหายใจรดกัน

อาการทั่วไปของโรคหวัด คือ คัดจมูก ไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ อาจมีอาการมีไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ครั่นเนื้อครั่นตัว สูญเสียความอยากอาหาร อย่างไรก็ตามในผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน โรคต่ำ เช่น ในเด็กเล็กวัยซน อาจมีโรคแทรกซ้อนจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ส่งผลให้เกิดการอักเสบของไซนัส หรือหูชั้นกลาง หรือปอดบวมได้

เคล็ดลับป้องกันโรคหวัดให้ลูกน้อยวัยซนช่วงหน้าฝน มีดังนี้

1. ดูแลให้เจ้าตัวซนกินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสม ปรุงสุกร้อน เน้นกินผัก หลากหลายทั้งสดหรือลวก ต้ม ผัด และผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม ฝรั่ง องุ่น สับปะรด เป็นต้น เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกาย

2. ดูแลให้เจ้าตัวซนดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น และป้องกันภาวะขาดน้ำ

3. ดูแลให้เจ้าตัวซนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เมื่อมีฝนตกอากาศจะเย็น ให้ใส่เสื้อผ้าหนา ๆ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น

4. ดูแลให้เจ้าตัวซนเคลื่อนไหว ออกแรง และออกกำลังกาย หรืออาจจะเป็นการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นและสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย

5. ดูแลให้เจ้าตัวซนมีสุขอนามัยที่ดี โดยเฉพาะการล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ ทุกครั้งก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ รวมถึงเมื่อมีการหยิบจับสิ่งของที่มีการสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วขยี้ตา แคะจมูก สัมผัสหน้า

6. พยายามให้ลูกน้อยหลีกเลี่ยงจากคนที่เป็นหวัด ไอ จาม เพราะเด็กติดเชื้อได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่รวมกันในศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาลจะสัมผัสเชื้อหวัดจากเด็กอื่นๆ ได้ง่ายมากกว่าเด็กที่เลี้ยงภายในบ้าน

7. ไม่พาเด็กเล็กไปสถานที่แออัดมีมลพิษ เช่น ควันไฟ ควันบุหรี่ และสถานที่มีอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด

8. หากจำเป็นต้องพาเด็กน้อยออกนอกบ้าน ควรเตรียมร่ม หรือเสื้อกันฝนเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าตัวซนถูกละอองฝน และหากร่างกายของเด็กน้อยเปียกฝนหรือถูกละอองฝนต้องรีบเช็ดตัวให้แห้ง เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที หรือเมื่อเด็กถึงบ้าน สร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย และให้ดื่มน้ำอุ่น ๆ ทันที

เพราะเด็กเล็กป้องกันหรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พ่อแม่ต้องเป็นผู้ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด หากปฏิบัติได้ตามข้อแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าตัวซนมีสุขภาพดีห่างไกลจากไข้หวัดในช่วงหน้าฝนได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *