ว่าด้วยเรื่อง “การเล่น” ของลูกวัยซน

0

การเล่นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับลูกวัยซน  เพราะนอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้ว ลูกยังได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านต่างๆ  ได้เป็นอย่างดีด้วย  ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้ความใส่ใจกับการเล่นและการเลือกของเล่นให้ลูกนะคะ

เล่นอย่างไรกับวัยซน

 • การเล่นไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทุกครั้ง เพราะของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกในวัยนี้ คือ  ของเล่นมีชีวิต (Bio toy) นั่นก็คือ  คนรอบข้างนั่นเองค่ะ
 • การเล่นกับคนอื่นๆ บ่อยๆ จะทำให้ลูกมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมเป็นพื้นฐานของ EQ ที่ดีในอนาคต
 • ของเล่นไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง หากเป็นของเล่นที่ทำขึ้นมาเองก็จะยิ่งทำให้ลูกเห็นคุณค่าของของเล่นและการนำเอาสิ่งรอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์
 • ของเล่นต้องคำนึงถึงความปลอดภัย มีคุณภาพได้รับการรับรองจาก มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) หรือสถาบันรับรองคุณภาพที่เชื่อถือได้
 • เลือกซื้อของเล่นที่สามารถเล่นได้นาน อยู่ในความสนใจของเด็กในช่วงอายุค่อนข้างกว้างจากเล็ก ถึงโตไว้ติดบ้าน เช่น  ลูกบอล ตุ๊กตา  เป็นต้น

เล่นอะไรกับวัยซน

ลูกในวัยนี้จะมีพัฒนาการทางด้านภาษาอย่างเด่นชัด  นอกจากนี้ยังสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้ประสานกันได้มากขึ้น  ดังนั้นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมลูกในวัยนี้  ได้แก่

 • ขี่จักรยาน
 • เล่นกระต่ายขาเดียว
 • กิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น เครื่องเล่นสนาม  ว่ายน้ำ  ฯลฯ

ว่าด้วยเรื่อง “การเล่น” ของลูกวัยซน (2)

นอกจากนี้ลูกยังเริ่มมีจินตนาการ  ฝึกความคิดสร้างสรรค์ได้โดยการเล่นประเภท

 • เล่านิทาน ฝึกความคิด จินตนาการ  และการถ่ายทอด  ฝึกการใช้ภาษา  การออกเสียง
 • แสดงบทบาทสมมติ เช่น  เล่นเป็นสัตว์ต่างๆ ทำท่าทาง  เสียงร้องตามสัตว์ต่างๆ  เป็นการกระตุ้นให้ลูกฝึกสังเกต  และรู้จักสิ่งต่างๆ รอบตัว
 • ระบายสี ในช่วงวัยนี้จะเน้นการใช้กล้ามเนื้อมือในการวาดตามทิศทางต่างๆ   สอนให้รู้จักสี  ลูกอาจยังไม่สามารถควบคุมสีให้อยู่ในกรอบได้  แต่สามารถใช้มือแทนพู่กัน สร้างสรรค์ภาพอย่างง่ายได้

ว่าด้วยเรื่อง “การเล่น” ของลูกวัยซน (3)

ไม่ว่าจะเล่นอะไรหรือเล่นอย่างไร  ก็ไม่สำคัญไปกว่าการที่คุณพ่อคุณแม่มีเวลาเล่นกับลูกหรอกค่ะ  ดังนั้นแบ่งเวลาเล่นกับลูกให้เสมอเป็นประจำนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *