เลี้ยงลูกยังไงให้มีพัฒนาการดี แม้อยู่คอนโด

0

สภาพการใช้ชีวิตของครอบครัวยุคใหม่มีแนวโน้มนิยมใช้ตึกสูงเป็นที่พักอาศัยมากขึ้น ความที่มีพื้นที่จำกัด ทำให้พ่อแม่หลายคนกังวลต่อพัฒนาการของเจ้าตัวซน เพราะลูกไม่มีพื้นที่ให้วิ่งเล่นเหมือนครอบครัวที่อาศัยในบ้าน อย่าเพิ่งนอยด์ค่ะ แม้จะอยู่คอนโดคุณก็สามารถเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการดีได้เหมือนกัน!

แนวทางการเลี้ยงลูกบนอาคารสูงให้มีพัฒนาการดี สุขภาพแข็งแรง อารมณ์แจ่มใส และปลอดภัย โดย นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต มีดังนี้

good_development_in_kids_living_condo

  1. จัดพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เด็กได้เล่นกลางแจ้งในเวลาเช้า เช่น เล่นเครื่องเล่นสนาม เล่นกับอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้เด็กได้วิ่งกระโดด บริหารร่างกาย ได้ปีนป่ายหรือเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เหมาะกับกำลังของเด็ก จะช่วยการเรียนรู้และพัฒนาด้านร่างกายพฤติกรรมอารมณ์สังคมและสติปัญญาไปพร้อมๆกัน
  1. ฝึกลูกให้ช่วยเหลือตนเองตามวัยเช่นแต่งตัว อาบน้ำ เก็บที่นอน รับประทานอาหาร
  1. ฝึกให้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านง่ายๆ เช่น ให้อาหารสัตว์เลี้ยง
  1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ลูกผ่านการปั้นขีดเขียนและระบายสี ทำให้ลูกเกิดความรู้สึกสนุกสนานผ่อนคลาย เพลิดเพลิน โดยไม่รบกวนผู้ใหญ่
  1. ควรฝึกลูกให้รู้จักสภาพชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ พ่อแม่ควรนำเด็กไปในสถานที่สาธารณะต่างๆด้วย เช่น ตลาด ไปรษณีย์ ร้านค้า โรงพยาบาล เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมเด็กไปสู่สังคมนอกบ้าน และเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นที่อยู่รอบตัว
  1. ควรตรวจสอบของเล่นรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านให้แข็งแรง ปลอดภัยต่อการเล่นหรือปีนป่าย ประการสำคัญพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องคอยดูแลใกล้ชิดเวลาเด็กเล่น เพื่อให้เด็กเล่นได้อย่างปลอดภัย เด็กจะมีสุขภาพที่แข็งแรง เติบโตสมวัย มีอารมณ์เบิกบานแจ่มใส จะทำให้ลูกเกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่และดีที่สุดในทุกด้าน พร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

ครอบครัวมีความสำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตของลูกวัยเด็ก พ่อแม่ต้องให้ความรัก ความอบอุ่น  ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับลูก รวมถึงส่งเสริมให้เจ้าตัวซนเคลื่อนไหว ออกกำลังกาย และเล่นอย่างปลอดภัยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *