ให้พ่อเลี้ยงลูกชาย… เสี่ยงขายหน้าเมื่อเข้าเรียน

0

ฟังแล้วอาจจะแปลกใจ   แต่ผลการวิจัยใหม่ชี้ว่า…

เด็กผู้ชายที่พ่อเป็นคนเลี้ยงดูตอนเล็กๆ จะมีความพร้อมช้าและน้อยกว่าเด็กผู้ชายคนอื่นๆ เมื่อเข้าโรงเรียน

Father playing with his child on a sofa in the living room

ดร. เอลิซาเบท วอชบรูก จากมหาวิทยาลัยบริสตอล ผู้นำการวิจัยที่ศึกษาและติดตามผลพ่อแม่ลูก 6,000 ครอบครัว กล่าวว่างานวิจัยนี้เป็นการเตือนพ่อแม่ให้ใคร่ครวญเรื่องการสลับบทบาทกัน แม้ไม่ได้มุ่งตรวจสอบว่า แนวโน้มของเด็กผู้ชายถูกบั่นทอนถาวรหรือไม่

และเด็กเหล่านี้มีพัฒนาการตามทันเพื่อนหรือเปล่า แต่ก็มีน้ำหนักมากพอที่จะส่งสัญญาณเตือนการกำหนดนโยบายในหลายๆ ปนะเทศ อาทิ รัฐบาลอังกฤษที่มีนโยบายส่งเสริมให้แม่ลูกอ่อนกลับไปทำงาน และให้คุณพ่อบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกมากขึ้น เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมในครอบครัวและที่ทำงาน เป็นต้น

โครงการของมหาวิทยาลัยบริสตอลโดยดร. วอชบรูก   ศึกษาชีวิตของเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริง พบว่า เด็กชายที่ถูกเลี้ยงดูโดยพ่อสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย  จะมีพัฒนาการด้านการเรียนต่ำเมื่อเข้าโรงเรียน   ผลการศึกษาชี้แนะเหตุผลบางประการที่ทำให้แม่ดูแลลูกได้ดีกว่าพ่อ ซึ่งรวมถึงปัจจัยทางชีวภาพและวัฒนธรรม เช่น

  • ข้อดีในการให้นมลูก
  • ผู้หญิงมีความมั่นใจ มีทักษะในการอบรมลูกมากกว่าผู้ชาย
  • รวมถึงอาจมีผลกระทบแง่ลบด้านอารมณ์หากเด็กเล็กไม่ได้คลุกคลีอยู่กับแม่

คำเตือนล่าสุดเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก จากการได้รับการเลี้ยงดูโดยพ่อที่เป็นพ่อบ้านเต็มตัว ออกมาภายหลังการเปิดเผยผลการศึกษาหลายชิ้นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า เด็กที่พ่อแม่นำไปฝากไว้กับเนอสเซอรี่วันละหลายชั่วโมง มีการปรับตัวและมีการพัฒนาการที่โรงเรียนในบางด้านต่ำกว่าเด็กที่อยู่บ้านกับแม่

ที่น่าแปลกใจคือ ผลลัพธ์นี้ไม่เกิดกับเด็กผู้หญิง!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *