อะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคการพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว

0

ปัญหาวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การทำแท้ง และการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังคงมีให้เห็นอยู่ตลอด หลายเคสมีสาเหตุจากการขาดความเข้าใจในการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง เพราะวัยรุ่นไม่กล้าปรึกษาพูดคุยเรื่องเพศกับครอบครัว

ไม่เพียงวัยรุ่นเท่านั้นที่ไม่มีที่ปรึกษาและไม่กล้าพูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในส่วนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เองก็ยังมีความคิดผิด ๆ ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ยังไม่ควรพูดถึงและไม่กล้าที่จะเริ่มพูดคุยกับลูกหลาน เหล่านี้เองทำให้วัยรุ่นเลือกที่จะปรึกษาเพื่อนหรือเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เกิดความเชื่อและปฏิบัติตนที่ผิดพลาด นำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ตามมาเป็นลูกโซ่ คำถามที่ตามมาก็คือ…

อะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว

what-are-the-obstacles-to-talk-about-sex-in-the-family

  1. พ่อแม่ยังติดอยู่กับทัศนคติเก่า ๆ ที่มองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องไม่ดีงาม น่าอาย ไม่ควรนำมาพูดกันในบ้าน
  2. พ่อแม่มองว่า การพูดเรื่องเพศจะเป็นดาบสองคมเสมือนเป็นการชี้โพรงให้กระรอก ทำให้ลูกอยากไปลองมีเพศสัมพันธ์ ในขณะที่ลูกๆ ก็กลัวพ่อแม่จะดุด่าว่ากล่าว เลยไม่ยอมกล้าปรึกษาพ่อแม่แม้ยามที่เกิดปัญหา
  3. คิดว่าลูกยังเด็กเกินไปที่จะเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา คิดเอาเองว่าลูกจะเรียนรู้เรื่องเพศได้เองเมื่อโตขึ้น
  4. พ่อแม่หลายคนไม่ยอมรับว่า การช่วยตนเอง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การเบี่ยงเบนทางเพศ ฯลฯ อาจเกิดขึ้นได้กับลูกของตนเอง จึงควรหันหน้าพูดคุยกันหรือแนะนำแนวทางต่าง ๆ ก่อนจะเกิดปัญหา
  5. พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่มีความรู้ในเรื่องเพศ มีพ่อแม่ ผู้ปกครองหลายคนพร้อมที่จะพูดคุยกับลูกอย่างเปิดใจแต่ก็ยังขาดความรู้ที่ถูกต้องหรือมีความรู้ มีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศ
  6. พ่อแม่กลัวว่าลูกจะเข้าใจผิดว่าตนหมกมุ่นเรื่องเพศ ในขณะที่ลูกก็คิดว่าถ้าถามเรื่องเพศ พ่อแม่จะเข้าใจผิดคิดว่าตนเองสนใจและหมกมุ่นเรื่องเพศ
  7. พ่อแม่ส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นหน้าที่ของครูอาจารย์ที่จะคอยอบรมสั่งสอนลูกของตนเองในเรื่องเพศ
  8. วัยรุ่นมักจะเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ เด็กหลายคนมีทัศนคติว่าคนรุ่นพ่อแม่หัวโบราณ ล้าสมัย จึงไม่อยากรับฟังหรือพูดคุยเรื่องต่างๆ ด้วย

ครอบครัวแม้จะเป็นหน่วยเล็ก ๆ ของสังคมแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและปลอดภัย ฉะนั้นการพูดคุยเรื่องเพศกับลูกจึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *