สารพัดวิธีป้องกันผู้สูงอายุในบ้านหกล้ม

0

ประเทศไทยในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ไม่แปลกที่หลายครอบครัวจะมีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและลดความเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย สมาชิกในบ้านต้องช่วยกันดูแล ซึ่งหนึ่งในปัญหาสำคัญที่มักเกิดในผู้สูงอายุคือ การหกล้ม แต่อย่าพึ่งกังวลค่ะ เรามีวิธีป้องกันมาฝาก

56

 

ปัญหาหกล้มในผู้สูงอายุมีอันตรายกว่าคนวัยอื่น ๆ และผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายเนื่องจากความเสื่อมของร่างกาย  การหกล้มเกิดจากการสูญเสียการทรงตัว ทำให้อวัยวะต่าง ๆ เช่น แขน ขา ศีรษะ ฯลฯ  เกิดการกระแทก และมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการหกล้มในผู้สูงอายุ ได้แก่

  1. ปัจจัยภายในร่างกาย เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านสายตา การเปลี่ยนแปลงข้อต่อและเอ็น ระบบทางเดินปัสสาวะ โรคประจำตัว รวมถึงการใช้ยาบางตัวมีความเสี่ยงต่อการหกล้ม เช่น ยานอนหลับ ยาลดความดันโลหิต เป็นต้น
  2. ปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูงอายุ ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมในบ้านและนอกบ้าน เช่น พื้นบ้าน แสงสว่าง บันได ห้องน้ำ ห้องครัว รองเท้าของผู้สูงอายุ เป็นต้น

 

แนวทางป้องกันการเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ มีดังนี้

  1. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในบ้านออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่นของกระดูกและข้อต่อ ช่วยเรื่องการทรงตัว การเดิน การเคลื่อนไหวของร่างกายได้คล่องแคล่วมากขึ้น ทำให้อัตราการหกล้มลดลง แต่ต้องเลือกท่าทางให้เหมาะกับบุคคลด้วย
  2. เลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับเท้าของผู้สูงอายุ พื้นรองเท้ามีดอกหรือไม่ลื่น วัสดุมีความยืดหยุ่น ระบายอากาศได้ดี
  3. ให้ผู้สูงอายุใช้ไม้เท้าช่วยในการเดิน
  4. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและรอบบ้านมีผลต่อการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ เช่น วัสดุพื้นบ้าน แสงสว่าง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ควรเลือกให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
  5. ให้ความรู้เกี่ยวกับการหกล้มของผู้สูงอายุ เพื่อให้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงตามวัย
  6. ดูแลให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายผู้สูงอายุ
  7. ดูแลให้ผู้สูงอายุกินยาที่ถูกต้องและครบถ้วน

 

ที่สำคัญ สมาชิกทุกคนในครอบครัวควรช่วยกันสังเกตอาการข้างเคียงของผู้สูงอายุในบ้าน  หากพบความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *