จัดห้องนอนอย่างถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งครอบครัว

0

“บ้าน” เป็นสถานที่ส่วนบุคคล ที่สร้างความสุข ความผ่อนคลาย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัว การมีบ้านที่น่าอยู่ย่อมทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุข และอยากใช้เวลาอยู่ร่วมกันในบ้าน ฉะนั้น ควรหาเวลาจัดระเบียบและทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ โดยเฉพาะส่วนที่ใช้เวลาอยู่นานอย่าง…

ห้องนอน

การจัดบ้านหรือที่พักอาศัยให้สะอาด ปลอดภัย จะส่งผลทำให้เกิดสุขภาพอนามัยที่ดีของคนที่อาศัยภายในบ้านนั้น ลดความเสี่ยงจากปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ ได้แก่ ปัญหาเชื้อโรค สัตว์พาหะและแมลงนำโรค อุบัติเหตุ

properly-arranged-bedroom-for-good-health-for-the-whole-family

“ห้องนอน” เป็นห้องที่สำคัญห้องหนึ่งของบ้าน เป็นห้องที่ใช้สำหรับพักผ่อนร่างกายหลังจากตรากตรำทำงานเหนื่อยมาทั้งวัน ดังนั้นห้องนอนจึงควรเป็นห้องที่เอื้อต่อการพักผ่อน โดยดูแลดังนี้

  1. เปิดประตู หน้าต่างเพื่อการระบายอากาศเป็นประจำ และต้องจัดให้มีแสงแดดส่องถึง
  2. หมั่นทำความสะอาดที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม เป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อสุขอนามัยที่ดี รวมถึงเป็นการป้องกันเชื้อรา ไรฝุ่น อันเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง นอกจากนี้ควรนำเครื่องนอนจำพวกที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ออกผึ่งแดดจัดๆ เป็นระยะ
  3. ต้องคอยดูแลให้ห้องนอนเป็นระเบียบ ไม่หมักหมม หรือสะสมของใช้มากเกินสมควร ไม่มีซอกมุมและไม่อับชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค สัตว์พาหะนำโรคต่างๆ เช่น แมลงสาบ หนู เป็นต้น
  4. จัดวางข้าวของ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์อย่างเป็นระเบียบ และหมั่น เช็ด ถู ทำความสะอาด เป็นประจำ
  5. ต้องจัดให้มีการป้องกันยุงด้วยการติดตั้งมุ้งลวด หรือใช้มุ้งในขณะนอน เพื่อป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออก รวมถึงทำให้นอนหลับสบายไม่รู้สึกรำคาญหรือคันเพราะยุงกัด
  6. ถ้ามีพัดลมให้ถอดใบพัดออกมาทำความสะอาด รวมทั้งทำความสะอาดฐานพัดลมด้วย ส่วนถ้ามีเครื่องปรับอากาศ ควรตรวจตราทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศสม่ำเสมอ เพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกสะสมบนแผ่นกรอง และควรเปิดหน้าต่างให้อากาศจากภายนอกหมุนเวียนถ่ายเทภายในห้องด้วย
  7. ถ้าห้องนอนมีพรม อย่าลืมดูดฝุ่นที่พรมหรือซักพรม เพราะพรมเป็นตัวเก็บฝุ่นเป็นอย่างดี ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่น สิ่งสกปรก และเชื้อโรคต่างๆ ในห้อง

การดูแลบ้านเรือนให้สะอาด เป็นระเบียบ โปร่งโล่ง สบายอยู่เสมอ ไม่เพียงทำให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของสมาชิกในครอบครัวให้มีความสุขด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *