9 วิธีง่าย ๆ ในการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัว

0

ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด ครอบครัวจะอบอุ่นและเข้มแข็งได้ สมาชิกในครอบครัวจะต้องใช้เวลาเพื่อทำกิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกันเสมอ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่แนบแน่น เป็นภูมิคุ้มกันสมาชิกครอบครัวจากปัญหาต่าง ๆ และนี่คือ 9 วิธีง่าย ๆ ในการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัว

9 วิธีง่าย ๆ ในการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัว

1. กินอาหารร่วมกัน และรับฟังซึ่งกันและกัน

การกินอาหาร่วมกันเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของตน ได้ปรับทุกข์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ หรือนำปัญหาส่วนตัว สิ่งที่ได้พบเจอมาแชร์กัน พ่อแม่จึงควรใช้เวลานี้ รับฟัง ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจลูก

2. อ่านหนังสือกับลูกเป็นประจำ

การอ่านจะปลูกฝังความสนใจใฝ่รู้ กระตุ้นพัฒนาการทางภาษา และช่วยให้ลูกอยากรู้อยากเห็น เนื้อหาของหนังสือจึงควรเป็นเรื่องที่ลูกสนใจ ทั้งนี้ การปลูกฝังการรักการอ่านในช่วงวัยเด็ก จะช่วยสร้างนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืนให้ลูกได้

3. ทำงานบ้านด้วยกัน

การทำงานบ้านนอกจากจะทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย การมอบงานบ้านที่ลูกถนัดให้ลูกทำ จะสอนเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ลูก และการทำงานบ้านร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูก จะช่วยเสริมทักษะการสื่อสารในครอบครัว

4. สอนการบ้านลูก

การสอนการบ้านจะช่วยให้ลูกสนใจการเรียนและการไปโรงเรียน ทั้งยังเป็นการฝึกความรับผิดชอบให้ลูกด้วย การที่พ่อแม่คอยดูแลสอนการบ้านให้ลูก ช่วยให้ลูกอุ่นใจ หากลูกมีคำถาม หรือมีข้อสงสัย ก็ให้พ่อแม่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้

5. หากิจกรรมที่เป็นงานอดิเรก

พ่อแม่อาจทำกิจกรรมที่ลูกสนใจร่วมกับลูก เช่น ทำอาหาร เล่นกีฬา ขี่จักรยาน ปลูกต้นไม้ วาดภาพ แต่งหน้า ซึ่งเป็นงานอดิเรกที่เปิดประตูการใช้เวลากับครอบครัว ทั้งยังช่วยเพิ่มพูนทักษะให้ลูก จนอาจกลายเป็นอาชีพในอนาคตของลูกได้

6. เล่นเกม

เพื่อให้ลูกได้ละจากมือถือ เกมคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ พ่อแม่อาจหาเกมประเภทอื่นเล่นกับลูก เช่น หมากรุก บอร์ดเกม เพื่อใช้เวลาและได้พูดคุยกับลูก ได้ความสนุกสนาน ช่วยฝึกกระบวนการคิด และพัฒนาทักษะทางความคิดให้กับลูก

7. วางแผนทำกิจกรรมนอกบ้าน

กิจกรรมนอกบ้านจะช่วยให้พ่อแม่มีปฏิสัมพันธ์กับลูก และช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นของลูก ซึ่งจะนำไปสู่การสนทนาพูดคุยระหว่างพ่อแม่ลูก ตัวอย่างกิจกรรมนอกบ้าน เช่น เดินเล่นในสวนสาธารณะ ไปสวนสัตว์ ไปพิพิธภัณฑ์ ไปเล่นกีฬา

8. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ

การเล่นกีฬาและดนตรีร่วมกับลูก เป็นโอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์ พ่อแม่ควรส่งเสริมสนับสนุนกีฬาที่ลูกสนใจที่ช่วยพัฒนาอารมณ์และร่างกายให้แก่ลูก นอกจากนี้ การเล่นกีฬายังช่วยให้สุขภาพแข็งแรง คลายความเครียด

ทั้งนี้ พ่อแม่ควรจัดทำปฏิทินที่จะใช้เวลากับครอบครัวไว้ล่วงหน้า และตกลงใจแน่วแน่ที่จะทำตามแผน การทำปฏิทินล่วงหน้าจะช่วยให้พ่อแม่คิดถึงกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่จะทำร่วมกันในครอบครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *