4 สาเหตุความสั่นคลอนในครอบครัวคนเมือง

0

การใช้ชีวิตในสังคมเมืองไม่ใช่ slow life อย่างที่เราๆ ท่านๆ มโนกันใน Facebook หรือ  Instragram  นั่งจิบกาแฟ  ฟังเพลง  ใน coffee shop เกร๋ๆ คงทำไม่ได้ทุกวัน  เพราะชีวิตจริงของคนเมืองต่างรีบเร่งรีบร้อน  จนมองข้ามรายละเอียดเล็กๆ รอบตัวไป  โดยเฉพาะคนตัวเล็กๆ ที่รวมกันอยู่เป็น “ครอบครัว”

จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการพบว่า  คนเมืองมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาครอบครัวจากสาเหตุหลัก  ต่อไปนี้

family

ไม่รู้ในบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกในครอบครัว

 • ความไม่รู้และไม่เข้าใจหน้าที่ของตนเอง ว่าจะดูแลสมาชิกในครอบครัวได้ถูกต้องและเหมาะสม
 • ไม่มีการวางเป้าหมายของครอบครัว
 • วางเป้าหมายเพียงเรื่องการทำมาหากิน แต่ไม่มีการวางเป้าหมายชีวิตและการดูแลกัน ซึ่งปัจจัยของปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ทำให้ไม่รู้บทบาทครอบครัวของตนเอง

มีสัมพันธภาพในภาวะต่างคนต่างอยู่

 • มีการช่วยเหลือกันน้อยลงจนถึงขั้นไม่ช่วยเหลือกันเลย
 • ไม่มีที่ระบายหรือปรึกษาเรื่องครอบครัว ไม่เล่าเรื่องที่ตนเองพบอยู่ให้ครอบครัวฟัง
 • ครอบครัวไม่ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ด่าทอหยาบคาย ทำร้ายร่างกายและละเลยทอดทิ้ง ทำร้ายร่างกายตนเองและสมาชิกในครอบครัว

ไม่รู้จักจัดการเวลา

 • ไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวสะท้อนว่าไม่มีเวลา ซึ่งส่งผลต่อสัมพันธภาพให้เห็นได้อย่างชัดเจน

ไม่รู้จักบริหารการเงิน

 • รู้เรื่องการบริหารจัดการเงินปานกลางถึงน้อยมาก
 • รายรับคนในเมืองน้อยกว่าหรือเท่ากับรายจ่าย
 • ไม่มีการออมเงิน ที่มีเงินออมก็ไม่มั่นใจว่าเงินออมจะเพียงพอ เงินออมไม่เพียงพอหากเกิดภาวะฉุกเฉิน
 • มีหนี้สิน เป็นหนี้เรื่องการใช้จ่าย  ไม่มั่นใจว่าจะใช้หนี้หมด
 • ดังนั้นการให้โอกาสการเรียนรู้การจัดการเงินจึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเงินที่รวดเร็ว ยิ่งจำเป็นต้องมีความรู้ในการตั้งสติเพื่อบริหารจัดการเงินของตนเองให้มีประสิทธิภาพ

เราจะเห็นได้ว่าการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนั้น  ความรักความเข้าใจกันเป็นสิ่งสำคัญ  แต่นอกเหนือจากนั้นการวางแผนที่ดีในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมก็ยังเป็นตัวส่งเสริมให้ครอบครัวมั่นคงอีกด้วยนะคะ  สมาชิกทุกคนจึงควรหันหน้าเข้าหากันและเริ่มต้นวางแผนครอบครัว  เพื่อหลีกเลี่ยงปีญหาสะสมที่จะตามมาในอนาคตค่ะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *