10 เทคนิคลดเครียดสำหรับ “คนทำงาน”

0

สภาพเศรษฐกิจสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน เทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้า วิถีชีวิตที่เร่งรีบ ล้วนส่งผลให้ประชาชนเผชิญกับความเครียดทุกวันอย่างไม่รู้ตัว โดยเฉพาะวัยทำงาน ซึ่งต้องรับผิดชอบหลายอย่างทั้งครอบครัวและที่ทำงาน ไม่อยากเครียดจนบั่นทอนสุขภาพกายและจิต เรามีเทคนิคลดเครียดมาฝาก…

หลักปฏิบัติ 10 วิธีเพื่อช่วยลดความเครียด

10-stress-reduction-techniques-for-working-people

โดย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

  1. ออกกำลังกาย อย่างน้อยวันละ 30 นาทีทุกวัน หรือให้ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 วัน ร่างกายจะหลั่งสารเอนดอร์ฟินส์ (Endorphins) จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายอาการเครียด สมองโล่ง และอารมณ์ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 90-120 นาทีหลังออกกำลังกาย ช่วยให้นอนหลับสนิทและนานขึ้น
  2. สร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน โดยใช้คำพูดเหล่านี้ให้ติดปาก ได้แก่ สวัสดีเพื่อทักทาย ขอโทษ ขอบคุณ ชื่นชมอย่างจริงใจเมื่อเพื่อนร่วมงานทำดี
  3. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ด้วยการแสดงน้ำใจช่วยเหลือกัน ห่วงใยกัน ให้กำลังใจกัน
  4. ระหว่างการทำงานควรพักบ้างเพื่อผ่อนคลาย อาจใช้วิธีหลับตาเพื่อพักสายตา 5-10 นาที หรือเดินยืดเส้นยืดสายก็ได้
  5. ใช้สติจัดการกับอารมณ์
  6. บริหารจัดการเวลาทำงานอย่างเหมาะสม ให้งานเสร็จทันเวลากำหนด
  7. กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น บอกความต้องการในเชิงสร้างสรรค์
  8. สร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง โดยให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอว่า “เราต้องทำได้”
  9. ฝึกนิสัยการออมรายได้ส่วนหนึ่งไว้เพื่ออนาคต การมีเงินออมจะทำให้เรามีความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ
  10. ต้องแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี อย่าหนีปัญหา โดยแก้ที่สาเหตุ หากแก้ไม่ได้ อย่าอาย หรือกลัวเสียหน้า ขอให้ปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้วางใจ

ผู้ที่มีความเครียด หากปล่อยความเครียดสะสม จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน มีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง ความสามารถในการทำงานลดลงหรือผิดพลาดบ่อย และที่สำคัญความเครียดจะมีผลให้ภูมิต้านทานโรคลดลงที่เห็นได้ชัดเจน คือ เป็นหวัดได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีผลให้การทำงานของอวัยวะภายในผิดปกติ เกิดเป็นโรคเรื้อรังได้ เช่นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มีบุตรยากขึ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ หากมีอาการเครียดไม่ควรแก้ไขด้วยวิธีการที่ผิดๆ เช่น กินยานอนหลับเอง หรือดื่มสุรา ใช้สารเสพติดเป็นต้น เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ควรหาเวลาไปพบแพทย์เพื่อการรักษาอย่างถูกวิธีค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *