ทำอย่างไรเพื่อลดเสี่ยงโควิด-19 ช่วง WFH

0

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น หลายกลุ่มวัยหลายอาชีพ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้มีมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือที่บ้าน Work From Home อย่างไรก็ตามแม้จะ Work From Home  ก็ไม่ควรประมาท เพราะอาจเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ได้เช่นกัน

 

3

 

Work From Home (WFH) คือ การปฏิบัติงานภายในที่พัก หรือการทำงานที่บ้านนั่นเอง ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แบบเรียลไทม์ในต้นทุนที่ต่ำลง ที่ทำให้สามารถสื่อสารเรื่องการทำงานราวกับอยู่ในที่เดียวกันได้ ผ่านอุปกรณ์ส่วนตัว อย่างแลปท็อป สมาร์ทโฟน ฯลฯ

 

หลักปฏิบัติสำหรับกลุ่มวัยทำงาน กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือที่บ้าน Work From Home ดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ไม่คลุกคลีกับเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เว้นระยะห่างต่อกัน หมั่นล้างมือ และถ้าจำเป็นต้องใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  2. สังเกตอาการตัวเอง และวัดไข้ทุกวัน หากมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับ มีอาการทางเดินหายใจ ตาแดง ผื่นแดง ถ่ายเหลว ให้รีบปรึกษาแพทย์หรือไปพบแพทย์ทันที
  3. ประเมินตนเอง ด้วยโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด
  4. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า
  5. โต๊ะทำงานที่บ้านควรอยู่ในบริเวณที่โปร่ง โล่ง ไม่อยู่ใกล้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควรเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้มีการระบายอากาศสู่ภายนอกเป็นระยะ
  6. หมั่นทำความสะอาดบ้าน ที่พักอาศัย อุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำผสมน้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5 เปอร์เซ็นต์ หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงของใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และควรแยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว มัดถุงให้เรียบร้อย รวมทั้งซักทำความสะอาดหน้ากากผ้าทุกวันและตากแดดให้แห้งก่อนใช้งานทุกครั้ง

 

ทั้งนี้ เมื่อนั่งทำงานเป็นระยะเวลานาน ควรลุกขึ้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุก ๆ 1 ชั่วโมง และออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที โดยเปิดคลิปออกกำลังกายที่บ้าน โยคะ หรือการทำงานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน รวมทั้งกินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ปรุงสุก ร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ลดหวาน มัน เค็ม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการกินอาหารร่วมกัน งดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในบ้าน และควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 7-9 ชั่วโมง

 

นอกจากนี้ ต้องประเมินความเครียดของตัวเองด้วย ซึ่งถ้าหากพบว่ารู้สึกเครียดทั้งในเรื่องการทำงานหรือความวิตกกังวลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็สามารถจัดการความเครียดได้ง่าย ๆ ด้วยการทำกิจกรรมทางกาย ฟังเพลง ดูทีวี หรือนั่งสมาธิ ก็จะช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดลงได้ไม่มากก็น้อย

 

ที่สำคัญในระหว่าง Work From Home ควรงดออกจากบ้านหรือที่พักอาศัยหากไม่มีความจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อได้อีกทางหนึ่งด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *