ว่าด้วย “การเล่น” ของเบบี๋ที่พ่อแม่ต้องรู้

0

“การเล่น” เป็นธรรมชาติของเด็กทุกคน เด็กจะสนุกสนานเพลิดเพลิน เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยตัวเอง และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายและสังคมเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเบบี๋อย่างรอบด้าน พ่อแม่จึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นและเลือกของเล่นให้เหมาะสมตามช่วงวัยของเบบี๋

about-playing-of-baby

เด็กแรกเกิด – 1 ปี

เด็กแรกเกิด – 3 เดือน เด็กชอบเล่นของเล่นที่มีสีสดใส มีเสียงดังกรุ๋งกริ๋ง เพื่อฝึกการมองเห็นและการได้ยิน เด็กอายุ 4 เดือนขึ้นไป จะเริ่มไขว่ขว้า ดังนั้นควรเลือกของเล่นที่เด็กถือได้ มีเสียงดัง และไม่มีเหลี่ยมคม สีไม่เป็นอันตรายถ้าเด็กเอาใส่ปากอม การเล่นซ่อนหา จ๊ะเอ๋ ฟังเพลงเห่งกล่อมที่มีเสียงสูงๆ ต่ำๆ การเล่านิทาน จะทำให้เด็กสนุกสนาน และฝึกพัฒนาการด้านภาษา

เด็กอายุ 1 – 2 ปี

เด็กวัยนี้จะเริ่มเดินเองได้บ้างแล้วแต่ยังไม่มั่นคง ดังนั้นของเล่นประเภทลากจูงไปมา เช่น รถไฟ รถลาก หรือนำกล่องกระดาษมาร้อยเชือกต่อกัน จึงเหมาะในการฝึกการเคลื่อนไหว และเพื่อพัฒนาการใช้นิ้วมือ มือ และแขน พ่อแม่ควรหาของเล่นที่อ่อนนุ่มทำด้วยผ้าหรือพลาสติก ให้เด็กถือจับและโยนเล่น

เด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

เด็กเคลื่อนไหวทรงตัวได้ดีขึ้น จึงชอบวิ่ง กระโดด ปีนป่าน ขี่รถสามล้อ เตะลูกบอล ต่อภาพ ตลอดจนชอบเล่นบทบาทสมมติ ด้วยของเล่นที่เหมือนจริง พ่อแม่ควรหาของเล่นให้เหมาะสมกับการเล่นของเด็ก และปล่อยให้เด็กได้แสดงออก เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ นอกจากนี้เด็กยังชอบฟังนิทาน ดูรูปภาพ เต้นตามจังหวะเพลง และเริ่มเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันมากขึ้น


พ่อแม่ควร…

  1. เข้าใจว่าการเล่น คือพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์
  2. เล่นกับเด็กทุกวัน วันละเล็กละน้อย อย่างสม่ำเสมอ
  3. ปล่อยให้เด็กมีอิสระในการเล่น มีอิสระในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และแสดงออกด้วยตนเอง
  4. ให้คำชมเชยเมื่อเด็กเล่นได้สำเร็จ ถ้าเล่นไม่สำเร็จควรให้กำลังใจ
  5. จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเล่น ตลอดจนเลือกของเล่นที่ปลอดภัย

ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องซื้อของเล่นราคาแพง ของเล่นที่พ่อแม่ทำเองจากวัสดุที่มีในบ้าน หรือการพูดคุยหยอกล้อ การเล่นนิทาน ร้องเพลง จะเป็นการเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างดี และมีคุณค่ามากสำหรับลูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *