วัคซีนช่วง 6 เดือนแรกจำเป็น ..เน้น!! ห้ามพลาด

0

ในวัยทารกภูมิต้านทานส่วนใหญ่จะได้รับจากคุณแม่ตอนตั้งครรภ์ แต่การฉีดวัคซีนในช่วง 6 เดือนแรกก็สำคัญเช่นกัน เพราะเชื้อโรคหลายๆ ชนิดสามารถก่อโรคได้ทันทีตั้งแต่แรกเกิด โดยเด็กไทยทุกคนควรจะได้รับวัคซีนเหล่านี้ตามลำดับ

ฉีดวัคซีนเด็ก

  • ช่วงแรกเกิด – 1 เดือนเมื่อแรกเกิดภายใน 24 ชั่วโมงแรก ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคและวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ บี (BCG) ครั้งที่ 1 และ เมื่ออายุ 1-2 เดือนรับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ บี ครั้งที่ 2  (กรณีแม่เป็นพาหะตับอักเสบ รับที่ 1 เดือน)
  • ช่วงอายุ 2 เดือนควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ชนิดทั้งเซลล์ (DTwP วัคซีนฟรีชนิดหยอด) และ Hib (Haemophilus influenza type B vaccine) ครั้งที่ 1 เป็นวัคซีนเสริมที่ควรฉีด ที่หากฉีดพ่อแม่ต้องจ่ายค่าวัคซีนเอง (Hib เป็นวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่มักก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หากปล่อยไว้เด็กอาจมีไข้สูงหรือชักได้) ในช่วงวัยนี้คุณแม่อาจเลือกให้ลูกได้รับวัคซีนเพิ่มเติม  เพื่อป้องกันไวรัสโรต้า (Rota Virus Vaccine) ซี่งเป็นเชื้อที่ทำให้เด็กมีอาการท้องเสีย และวัคซีนการป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส หรือ IPD โดยเชื้อจะเล่นงานที่แก้วหู หูชั้นใน หูชั้นกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อ ปอดบวม หรือหากมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ก็จะทำให้เด็กมีพัฒนการช้า
  • ช่วงอายุ 4 เดือนควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ชนิดทั้งเซลล์ (DTwP วัคซีนฟรีชนิดหยอด) ครั้งที่ 2 และถ้าผู้ปกครองตัดสินใจฉีดวัคซีนเสริมอย่าง Hib โรต้า และ IPD ในครั้งแรกแล้วก็ควรได้รับการฉีดต่อเนื่อง
  • ช่วงอายุ 6 เดือนควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ชนิดทั้งเซลล์ (DTwP วัคซีนชนิดหยอด) ครั้งที่ 3 และถ้าผู้ปกครองตัดสินใจที่จะฉีดวัคซีนเสริมอย่างวัคซีน Hib โรต้า และ IPD ในครั้งที่สองแล้ว ก็ควรได้รับการฉีดต่อเนื่อง รวมถึงวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ควรมีการฉีดในเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ในช่วงปีแรกจะฉีด 2 เข็ม  โดยทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากนั้นก็เว้นระยะห่างไป 1 ปี จึงจะฉีดอีกครั้ง วัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้ต้องฉีดกระตุ้นทุกๆ 1 ปี เพราะไข้หวัดใหญ่ที่เกิดในแต่ละปี สายพันธุ์ที่ระบาดจะไม่ค่อยซ้ำกันค่ะ

การให้ลูกน้อยได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนตามกำหนดก็จะสามารถทำให้ลูกรักปลอดภัยและมีคามเสี่ยงในการติดเชื้อจากเชื้อโรคร้ายต่างๆ น้อยลงนะคะ คุณแม่อย่าละเลยที่จะตรวจสอบกำหนดการรับวัคซีนของลูกตามช่วงอายุเชียวนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *