ข้อแนะนำในการบริโภคเครื่องดื่มกล่อง UHT ไม่ให้พลาด!!

0

กล่องยูเอชที (UHT Carton)

หรือที่เรียกว่ากล่องแบบปลอดเชื้อนั้น (Aseptic Carton) สามารถรักษาคุณค่าและความสดของนมและเครื่องดื่มที่อยู่ข้างในได้นานหลายเดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น เพราะชั้นต่างๆของ

กล่องยูเอชที ช่วยปกป้องนมที่อยู่ข้างในไม่ให้ต้องเจอกับอากาศ แสงสว่าง และแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้นมเน่าเสียได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุกันเสีย

UHT (1)

ข้อแนะนำในการบริโภคเครื่องดื่มในกล่องปลอดเชื้อหรือกล่องยูเอชที

  1. สังเกตวันหมดอายุบนกล่องก่อนบริโภคทุกครั้ง หากเลยวันหมดอายุแล้ว ไม่ควรบริโภคโดยเด็ดขาดเนื่องจากสารอาหารในเครื่องดื่มนั้นๆได้สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการแล้วและยังเกิดการบูดเสียได้
  2. เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ควรดื่มให้หมดทันทีที่เปิดกล่อง หากเปิดกล่องแล้วดื่มไม่หมดต้องเก็บเข้าแช่เย็นทันที เพื่อรักษานมและเครื่องดื่มภายในกล่องไม่ให้เน่าเสีย เพราะหากตั้งทิ้งไว้จะทำให้อากาศและเชื้อโรคเข้าไปได้ และควรบริโภคให้หมดภายใน 1-2 วัน โดยเฉพาะนม เพราะจะเกิดการบูดเสียง่ายกว่าเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ
  3. ควรเก็บนมไว้ที่ที่มีอุณหภูมิค่อนข้างเย็น ไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไป โดยเก็บกล่องให้ห่างจากแสงแดดและบริเวณที่มีความชื้นสูงไม่ควรวางกล่อมนมซ้อนกันหลายๆ ชั้น เพราะจะทำให้กล่องหักและยุบได้
  4. พลาสติกที่ห่อกล่องยูเอชทีหรือกล่องเแบบปลอดเชื้อไว้ นอกจากจะช่วยป้องกันมดและแมลงแล้ว ยังช่วยให้กล่องนมอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ยุบหรือหักงอได้ง่าย เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องแกะออกถ้ายังไม่ได้จะดื่มในขณะนั้น
  5. บางครั้ง นมหรือเครื่องดื่มในกล่องยูเอชทีหรือกล่องเแบบปลอดเชื้อ อาจเกิดการฉีกขาดภายในหรือเกิดรูหรือร่องที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ทำให้อากาศ แสงสว่าง และแบคทีเรียสามารถเข้าไปทำปฏิกิริยากับนมหรือเครื่องดื่มข้างในได้ จึงเกิดการจับตัวเป็นก้อน มีรสบูดเปรี้ยว เกิดการเน่าเสียได้ ในกรณีนี้ ควรหยุดดื่มและบ้วนออกทันที ควรถ่ายรูปไว้และเก็บตัวอย่างเพื่อส่งให้บริษัทผู้ผลิตทำการตรวจวิเคราะห์ต่อไป
  6. การตั้งนมหรือเครื่องดื่มในกล่องยูเอชทีหรือกล่องเแบบปลอดเชื้อ ทิ้งไว้นานๆ ไม่ว่าจะเก็บไว้ในตู้เย็น หรือนอกตู้เย็นก็ตาม สารอาหารที่อยู่ในนมหรือเครื่องดื่มนั้นๆ อาจนอนก้น จึงควรเขย่ากล่องก่อนดื่มทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *