ริจะ…“สัก” ต้องยอมรับความเสี่ยง!!

0

เพราะลวดลายสุดเท่ที่จะประทับอยู่บนตัวคุณตราบนานเท่านานมันช่างดึงดูดใจยิ่งนัก ไม่แปลกที่หลายๆ คนคิดอยาก “สัก” อย่างน้อยสัก 1 ลายบนบนเรือนร่างตัวเอง แต่คุณเคยคิดหรือเปล่าว่านอกจากความสวยงามที่ต้องแลกมาซึ่งความเจ็บปวดแล้ว การสักแต่ละครั้งยังนำมาซึ่งความเสี่ยงอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกมากมายที่คุณอาจยังไม่รู้

“การสัก” หรือ “แทททู” (Tattoos)

tattoo (2)

เป็นการวาดลวดลายลงบนผิวหนังโดยใส่เม็ดสีหรือน้ำหมึกซึ่งก็คือโลหะหนัก เช่น ไอออนออกไซด์ (Iron oxide) เข้าไปฝังใต้ผิวหนังให้สีเกาะติดอยู่ในเนื้อเยื่อบริเวณนั้น อุปกรณ์ที่ใช้อาจจะเป็นเข็มขนาดเล็ก หรือ อาจเป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิคคล้ายปืนยิงมีเข็มอยู่ที่ปลาย เม็ดสีจะถูกปลายเข็มเจาะฝังเข้าไปอยู่ใต้ผิวหนัง

ความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นจาก “การสัก”

tattoo (1)

  1. อาการอักเสบติดเชื้อบริเวณที่สัก จากเข็มหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากช่างสักที่ไม่มีความชำนาญอุปกรณ์รวมถึงจากสุขภาพของคนถูกสักมีปัญหา (เชื้อโรคที่มีโอกาสติดต่อได้จากการสัก ได้แก่ เชื้อไวรัสตับอักเสบบี โรคเอดส์)
  2. อาการแพ้ เป็นผื่นแดง คัน บวม ผิวไหม้ อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นทันที หรือเกิดภายหลังอีกหลายปีก็ได้
  3. หมึกที่ใช้สักอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อผิวหนังทำให้เกิดการแพ้แล้วเกิดเป็นผื่นหรือตุ่มแดงบางรายเกิดอาการคันในตำแหน่งของรอยสักนั้นๆถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้ผื่นดังกล่าวอักเสบมากขึ้นได้
  4. สีแดงที่ใช้ในการสักอาจก่อให้เกิดการแพ้เมื่อโดนแสงแดดมากๆหรือบ่อยครั้งได้ โดยเฉพาะในคนที่มีโรคผิวหนังอยู่เดิมอยู่แล้ว เช่น คนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินอาจพบว่ามีผื่นของโรคมากขึ้น
  5. การลบรอยสักที่ไม่ต้องการอาจทำให้เกิดคีลอยด์ (Keloids) หรือแผลเป็นมีลักษณะเป็นเนื้อนูนที่ผิวหนัง

เพราะการสักมีความเสี่ยงต่อร่างกายและสุขภาพ ฉะนั้นทุกสิ่งอย่างต้องเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ ตั้งแต่เข็ม หมึก อุปกรณ์ สถานที่ และความชำนาญของช่างสัก เช็คให้มั่นใจว่าร้านสักรวมถึงช่างสักที่คุณจะใช้บริการนั้นได้มาตรฐาน (ในส่วนของหมึกที่ใช้ในการทำอาจถามรายละเอียดจากช่างสักว่าใช้หมึกประเภทใด แล้วนำไปทำการทดสอบว่าแพ้หมึกชนิดนั้นหรือไม่) จะได้ไม่เจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจแถมติดโรคภายหลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *