จริงหรือ? “กินไข่” ทำให้แผลปูด-เป็นแผลเป็น

0

หลายครั้งที่ความเชื่อผิด ๆ ซึ่งฝั่งแน่นใจความคิดมายาวนาน นำไปสู่ปัญหาสุขภาพ ในส่วนของเรื่องอาหารการกินนั้นมีความเข้าใจผิดไม่น้อยเกี่ยวกับ “ของแสลง” โดยผลสำรวจพบว่า…

คนไทยเกินครึ่งเข้าใจว่า “ไข่” เป็นของแสลง หากกินไข่ขณะมีแผล จะทำให้เกิดแผลปูดรวมถึงรอยแผลเป็นซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด!

ข้อมูลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จากการสำรวจความเชื่อด้านสุขภาพของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในเขต กทม. ปริมณฑล และ 4 ภาค จำนวน 501 คน เดือนตุลาคม 2559 เกี่ยวกับการดูแลรักษาบาดแผลทั่วๆ ไป พบอีกว่า…

ร้อยละ 60 มีความเชื่อผิดๆ ว่า การรับประทานไข่ ทำให้แผลปูด และเป็นแผลเป็น โดยอายุที่มีความเชื่อเรื่องนี้มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 68 โดยผู้มีระดับการศึกษาต่ำจะมีความเชื่อเรื่องนี้สูง กล่าวคือ ระดับการศึกษาประถมศึกษาเชื่อมากที่สุด ร้อยละ 63 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา ร้อยละ 60 ขณะที่ผู้จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เชื่อร้อยละ 46

Young woman showing eggs

สำหรับหลักการการดูแลบาดแผลทุกชนิด ไม่ว่าแผลถลอก แผลเล็ก แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และแผลผ่าตัด คือ การรักษาความสะอาดแผล ป้องกันการติดเชื้อโรคและการบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น โดยสารอาหารที่ช่วยให้บาดแผลหายเร็วขึ้น ได้แก่

  1. โปรตีน” โดยโปรตีนจะช่วยสร้างเนื้อเยื่อทำให้เซลล์แต่ละเซลล์ประสานยึดติดเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้น ไข่ซึ่งมีโปรตีนจึงไม่ใช่อาหารแสลง หรืออาหารต้องห้ามแต่อย่างใด
  2. วิตามินซี” โดยวิตามินซีจะทำหน้าที่สร้างผนังของเซลล์ ทำให้เส้นเลือดฝอยมีความแข็งแรง และไม่ก่อให้เกิดการอักเสบ และยังช่วยในการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้น ทำให้บาดแผลหายเร็วขึ้น
  3. ธาตุสังกะสี” โดยธาตุสังกะสีช่วยให้เซลล์จับกับวิตามินกระตุ้นให้แผลหายเร็วขึ้น

ส่วนแผลเป็นที่ปูดโต ไม่ได้เกี่ยวกับการกินไข่ แต่เป็นธรรมชาติของเนื้อหนังของแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน ส่วนการดูแลบาดแผลทั่วไป สามารถบรรเทาอาการโดยหมั่นทำความสะอาดแผลทุกวัน หลีกเลี่ยงไม่ให้แผลสกปรก หรือเปียกน้ำ เพราะอาจทําให้แผลเกิดการอักเสบได้

เพื่อการรักษาอาการบาดเจ็บให้ได้ผลดีควรสังเกตลักษณะบาดแผล หากแผลบวม แดง ร้อน สีของบาดแผลเปลี่ยนไป มีหนอง ควรรีบไปพบแพทย์เพราะแผลอาจติดเชื้อได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *