ภาวะ Cold Shock อาบน้ำเย็นจัด ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เสี่ยงช็อกหมดสติ!

0

รอคอยกันมานาน ในที่สุดก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการซะที หลายพื้นที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสธรรมชาติที่งดงามในช่วงหน้าหนาว งานนี้อย่ามัวเที่ยวเพลินจนไม่ใส่ใจสุขภาพ ถ้าไม่อยากพลาดดังเช่นจากกรณีนักท่องเที่ยวมีอาการหมดสติหลังจากที่อาบน้ำเย็นจัดบนอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในช่วงที่อากาศหนาวจัด

“ภาวะช็อกจากอุณหภูมิเย็นจัด” (Cold Shock)

Shower head in bathroom with water drops flowing

เกิดขึ้นเมื่อร่างกายสัมผัสกับน้ำหรืออุณหภูมิที่เย็นจัด โดยไม่ได้เตรียมตัวหรือให้ร่างกายปรับตัวก่อน ระบบประสาทอัตโนมัติจึงตอบสนองอย่างฉับพลัน ทำให้เกิดอาการหายใจลำบาก อาจมีการเผลอกลั้นหายใจ หรือเบ่งโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งความเย็นจัดอย่างฉับพลันจะทำให้เส้นเลือดหดตัวอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญไม่เพียงพอ จึงเกิดอาการหมดสติได้ มักเป็นชั่วครู่ เมื่อร่างกายปรับตัวได้หรือได้รับความอบอุ่นก็จะดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากเกิดภาวะช็อกจากอุณหภูมิเย็นจัดในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงหรือต่ำไป มีปัญหาหัวใจเต้นผิดปกติอยู่เดิม ก็อาจทำให้มีอาการมากถึงขั้นความดันโลหิตต่ำและอันตรายถึงชีวิตได้ ควรระมัดระวังตัว ซึ่งอาการรุนแรงแบบนั้นก็พบได้ไม่บ่อย มักพบในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นมากจนร่างกายมีอุณหภูมิต่ำผิดปกติ หรือผู้ที่พลาดตกลงไปในทะเลสาบที่มีน้ำแข็งเย็นจัด

วิธีเตรียมตัวเพื่อป้องกันภาวะช็อกสำหรับนักท่องเที่ยว

หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น

1. หลีกเลี่ยงการอาบน้ำเย็นจัด หรือหากจำเป็นเลือกใช้การเช็ดตัวก่อน หรือค่อยๆ อาบใช้น้ำลูบตัว เพื่อให้ร่างกายปรับตัวก่อน
2. ต้องทำร่างกายให้อบอุ่นทันทีหลังสัมผัสอากาศ หรือความเย็นจัด
3. สวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมและป้องกันอากาศหนาวได้ดี เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา

ทั้งนี้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวควรมีการศึกษาถึงลักษณะอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่ท่องเที่ยวล่วงหน้าก่อนเดินทางเพื่อเตรียมตัวท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *