อันตรายถึงชีวิต! ขาเที่ยวระวังโดนมอมยา“จีเอชบี”

0

รักจะเที่ยวกลางคืนก็ต้องรู้จักดูแลตัวเอง!

นอกจากต้องยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์เกินลิมิต จนส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้ว ยังต้องระวังเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าด้วย เพราะคุณอาจตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพที่นำ “จีเอชบี” มาผสมในเครื่องดื่ม เพื่อทำให้เคลิบเคลิ้ม นอนหลับ หมดสติ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

"Partygoers at nightclub, rear view"

จีเอชบี

หรือ แกมม่า-ไฮดรอกซี บิวทีเรท (Gamma-hydroxybutyrate) จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 ตาม พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 แต่เนื่องจากมีผลข้างเคียงของยามาก และมีการนำมาใช้ในทางที่ผิดเพิ่มขึ้น ทำให้ถูกเพิกถอนทะเบียนไปตั้งแต่ปี 2533

โดยในประเทศไทยไม่อนุญาตให้ผลิตและนำเข้ามาจำหน่ายปัจจุบันยังพบการใช้จีเอชบีในสถานบันเทิง มักถูกนำมาใช้ทดแทนยาอี เนื่องจากมีฤทธิ์ใกล้เคียงกัน คือ ทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการถูกสัมผัส รู้สึกเคลิบเคลิ้มเป็นสุข

ในทางการแพทย์ได้นำ “จีเอชบี” มาใช้เป็นยาสลบ ยานอนหลับ ยารักษาภาวะง่วงหลับ ใช้สำหรับช่วยในการคลอด รวมทั้งใช้รักษาผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรังนอกจากนี้ยังนำมาใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อ

เนื่องจากมีฤทธิ์ในการหลั่ง “โกรท ฮอร์โมน” และกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนของร่างกาย ภายหลังการใช้ยาจะทำให้รู้สึกสบาย เกิดภาวะคล้ายดื่มแอลกอฮอล์ มีความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข ช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ

จีเอชบีมีทั้งที่เป็นผง เม็ด ในรูปแบบยา หรือในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่พบส่วนใหญ่จะใช้อยู่ในรูปสารละลายที่ละลายน้ำ มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสีและกลิ่น มีรสเค็มเมื่อรับประทานจีเอชบีเข้าไปจะทำให้เคลิบเคลิ้ม นอนหลับ ออกฤทธิ์ได้ภายใน 5 – 20 นาที และออกฤทธิ์นาน 1.5 – 3 ชั่วโมง

หากใช้จีเอชบีร่วมกับแอลกอฮอล์ หรือยากดประสาทอื่นๆ จะทำให้ฤทธิ์ของยาเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดอาการชัก กดการทำงานของหัวใจ กดการหายใจ หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยหญิงสาวไม่ควรเที่ยวในสถานบันเทิงเพียงคนเดียว ควรมีเพื่อนที่ไว้ใจได้ไปด้วย ควรดื่มอย่างมีลิมิตและมีสติควรดื่มเครื่องดื่มจากภาชนะบรรจุที่เปิดเอง หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีสี กลิ่น รสชาติเปลี่ยนไป ตกตะกอนและระมัดระวังในการดื่มเครื่องดื่ม โดยเฉพาะจากคนแปลกหน้า เพื่อป้องกันภัยร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *