กิน “รางจืด” หวังล้างน้ำตาลในเลือด เสี่ยงมือเท้าชา!

0

จากกรณีมีการเผยแพร่สูตรล้างน้ำตาลในเลือดด้วยรางจืด เพื่อควบคุมน้ำตาล ป้องกันน้ำตาลเกาะเส้นเลือดโดยแจกแจงสรรพคุณของรางจืดว่าช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้นั้นงานนี้ขอบอกว่าแทนที่อาการจะดีขึ้น หากกินเป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายเกิดความเย็น ส่งผลให้มือเท้าชาและเลือดลมเดินไม่สะดวก

Text messaging

ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ให้ข้อมูลว่า…

ต้นรางจืดมีด้วยกัน 3 ชนิด คือ รางจืดต้น รางจืดเถา และ ว่านรางจืด จากการเก็บข้อมูลพบว่ารางจืดทุกชนิดช่วยล้างความเข้มข้นของสารพิษในร่างกายลดลง และมีสารช่วยปกป้องสมองจากสารตะกั่วและปกป้องตับจากพิษของแอลกอฮอล์ได้ เคยมีการทดลองในหนู พบว่า รางจืดช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริง แต่ไม่มีการระบุว่าต้องรับประทานรางจืดที่ความเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนถึงจะได้ผล

นอกจากนี้ รางจืดยังมีสรรพคุณลดความร้อนในร่างกาย หากกินเป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายเกิดความเย็น ส่งผลให้มือเท้าชาและเลือดลมเดินไม่สะดวก แต่หากหยุดรับประทานร่างกายก็จะกลับมาเป็นปกติได้ แต่ในผู้ป่วยเบาหวานที่ปกติมักมีอาการชาอยู่แล้ว หากมาใช้รางจืดอีกก็จะเพิ่มความชาและทำให้ไม่รู้ว่าสาเหตุของอาการชาเกิดจากสาเหตุใด

Thumbergia laurifolia flower

ดังนั้น หากจะเลือกใช้สมุนไพรช่วยลดน้ำตาลในเลือด ควรใช้สมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยที่ชัดเจน รวมถึงรู้กลไกการออกฤทธิ์ เพราะหากมีผลข้างเคียงจะได้รู้วิธีรักษา

ผู้ป่วยเบาหวานมักมีปัญหาหลอดเลือดตีบส่วนใหญ่เข้าใจว่าสาเหตุเกิดจากน้ำตาล แท้จริงแล้วสามารถเกิดจากไขมันได้ด้วย โดยไขมันที่มาจับเกาะผนังหลอดเลือด ทำให้เส้นเลือดตีบแคบลง การจะล้างสิ่งเหล่านี้ให้หายไปเลยนั้น ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดที่บ่งบอกได้ชัดเจน แต่พบว่าการรักษาเบาหวานที่ดี คุมน้ำตาลที่ดี คุมความดันที่ดี ไขมันไม่สูง ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ โรคไตวาย และภาวะแทรกซ้อนเรื่องของตาบอด จากภาวะเส้นเลือดตีบตันได้

ปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง ได้แก่ การออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบหมวดหมู่ ลดหวานมันเค็ม ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า เพราะหากหลอดเลือดเริ่มตีบแล้วการฟื้นกลับมาจะยาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *