งานวิจัยพบ จำนวนชั่วโมงนอนที่ดีที่สุดและลดเสี่ยงโรค คือ…

0

นักวิจัยค้นพบจุดที่ดีที่สุดของการนอน นั่นคือ การนอน 6-8 ชั่วโมง เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับสุขภาพของหัวใจ ผลการวิจัยนี้ถูกนำเสนอเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในงาน ESC Congress 2018 โดย Dr Epameinondas Fountas ผู้นำการวิจัย จาก Onassis Cardiac Surgery Centre ประเทศกรีซ โดยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า

“เราใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตของเราไปกับการนอนหลับ แต่เรารู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับผลกระทบของความต้องการทางชีววิทยาในระบบหัวใจและหลอดเลือด”

การศึกษานี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการนอนหลับกับโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อรวบรวมผลการศึกษาก่อนหน้านี้ในหัวข้อเดียวกัน การวิเคราะห์รวม 11 การศึกษาในอนาคตของผู้ใหญ่มากกว่าหนึ่งล้านคน (1,000,541) ที่ไม่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดตีพิมพ์ภายในห้าปีที่ผ่านมา

research-finds-the-best-sleep-hours

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอ้างอิงดังนี้

  1. กลุ่มที่มีระยะสั้น น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
  2. กลุ่มหนึ่งมีเวลานอนหลับยาวนาน มากกว่า 8 ชั่วโมง
  3. กลุ่มที่นอนในช่วง 6-8 ชั่วโมง

นักวิจัยพบว่าทั้งสองกลุ่มแรกนั้นมีความเสี่ยงสูงในการพัฒนาโรคหรือตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ที่นอนหลับ 6-8 ชั่วโมงต่อคืน ผู้นอนระยะสั้นและระยะยาวมีความเสี่ยงสูงขึ้น 11% และ 33% ตามลำดับการพัฒนาหรือการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือโรคหลอดเลือดสมอ งในช่วงติดตามผลเฉลี่ย 9.3 ปี

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่สนับสนุนถึงการนอนนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การนอนมากหรือน้อยไปนั้นอาจทำให้เราเสี่ยงโรคร้ายแรงอย่างไม่คาดคิดมาก่อนได้ ดังนั้น นอกจากเพื่อนๆ จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการกินและออกกำลังกายแล้ว การนอนก็ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นฐานสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *