ติดเฟซบุ๊ก = โรคซึมเศร้า เรื่องจริง?

0

บอกให้เพลาๆ การอยู่หน้าจอกันเนืองๆ แต่ไม่ค่อยได้ผล งานวิจัยนี้มายืนยันอันตรายอีกแล้วค่ะ เพราะเข้าเฟซบุ๊กบ๊อยบ่อยสะท้อนว่าคุณกำลังป่วย!!

งานวิจัยใน วารสาร European Psychiatry ดร.อะเกตา แบลชนิโอ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคาทอลิก จอห์นพอลที่ 2 เมืองลูบลิน ประเทศโปแลนด์ ทดลองให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวโปแลนด์จำนวน 672 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 15-75 ปี ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพจิต เพื่อหาความเกี่ยวข้องระหว่างการใช้เฟซบุ๊กกับโรคซึมเศร้า โดยแบบสอบถามแบ่งเป็นส่วนที่วัดระดับการติดเฟซบุ๊กและส่วนที่ตรวจหาโรคซึมเศร้า

facebook addict

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า…

ผู้ที่ติดอินเทอร์เน็ตมักมีอาการผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ซึมเศร้า เหงา และมีความต้องการทางเพศไม่ปกติ โดยผู้ที่ติดเฟซบุ๊กมีอาการซึมเศร้าสูงกว่าคนอื่นๆ ในกลุ่ม ทั้งนี้ช่วงเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละวันไม่เกี่ยวข้องกับอาการดังกล่าว

แทนที่จะใช้จอสื่อสารกับเพื่อน ลองเดินออกไปพบกัน พูดคุยสังสรรค์ น่าจะดีกว่านะคะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *